Friday, October 9, 2015

La paranoia del vot exterior

Aquesta és una entrada de convidat que un català que viu a l'exterior firma amb el pseudònim Armando Rampas.El passat 15 d’agost l’Ara publicava una peça titulada “Vot exterior: una bossa petita però escorada cap al sobiranisme”.

La base per a aquesta afirmació -que el vot exterior és escorat al sobiranisme- es justifica cap al final del text, on s’assenyala que a les darreres eleccions al Parlament, el 2012, els partits sobiranistes (CiU, ERC i CUP) van obtenir el 58,17% dels vots dels electors a l’estranger, mentre a Catalunya van recollir el 47,89% dels sufragis, gairebé 10 punts percentuals menys.

D’altra banda, no cal anar gaire lluny per a adonar-se’n que aquesta bossa de vots és, efectivament, petita: a les eleccions del 2012 es van comptar tan sols 10.557 vots. La minsa escora cap al sobiranisme, doncs, representaria uns mil vots. “A drop in the ocean” que dirien molts catalans a l’exterior.

Si bé és cert, com es recorda a l’article, que la participació dels catalans censats a l’estranger va assolir el 2012 un mínim històric del 6,74%, cal posar en context aquesta xifra. A les darreres autonòmiques andaluses, per exemple, tan sols el 3,8% dels andalusos censats a l’estranger va votar. No es pot parlar en cap cas, doncs, de “traves als catalans a l’estranger”, sino d’un sistema que a la pràctica propicia l’abstencionisme dels ciutadans espanyols residents a l’estranger, independentistes catalans inclosos, òbviament.

Contràriament al que podia esperar-se enmig d'un clima plebiscitari, les sol.licituds de vot aquest 2015 han estat molt semblants a les de 2012 segons dades de l'Oficina del Cens Electoral: 21.771 davant les 21.115 de fa tres anys. El cens de 2015, però, inclou uns 40.000 catalans més a l’estranger, arribant als 196.000, la qual cosa fa que el percentatge de sol.licituds hagi minvat des de 2012: del 13,49% a l'11,1%.

Tanmateix, gairebé només dos terços de les 21.771 sol.licituds presentades s'han transformat en vots emesos. En alguns casos, el servei postal del país estranger ha entregat la documentació amb retard. En d'altres s'han detectat errades de l'Administració: documentació sense paperetes o, com en el cas dels electors inscrits al Consolat de Roma, sobres per enviar el vot per correu amb una adreça equivocada.

És evident que cal atribuir gran part de la davallada en la participació del vot exterior, vista per primer cop a les generals del 2011, a la implantació del sistema del vot sol.licitat (el famós “voto rogado” introduït des de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -LOREG- de principis de 2011). El que no hauriem d’oblidar és que aquesta reforma, que originalment buscava un procediment més “garantista”, va comptar amb el suport del grup parlamentari de CiU al Congrés per a la seva aprovació.

És irònic llegir les declaracions de la Consellera Txell Borràs afirmant que “la burocràcia s'ha imposat a la democràcia”, en ser denegada per la Junta Electoral Central la sol.licitud del Govern d’una pròrroga del termini per a demanar el vot per correu dels catalans residents a l’estranger. Es fonamentava la petició en el fet que els tràmits s'han de fer coincidint amb el període de vacances per a molts electors i en la reducció d'horaris i personal de diversos consolats. Manca de previsió clamorosa, doncs, de qui convoca unes eleccions tan crucials en una data tan insòlita. Potser cal donar la raó a la Consellera i admetre que sí, que “la burocràcia s’ha imposat a la democràcia”.
El que és fer trampa és barrejar dues decisions de la Junta Electoral Central que no tenen res a veure i considerar “sorprenent el tracte diferencial que la JEC dóna als ciutadans” en referència a la sol.licitud -acceptada- del Ministeri de Defensa d’ampliar el termini per votar als militars a l’estranger. És fer trampa perque es tracta de dos processos i terminis diferents, tant a nivell logístic com pel nombre d’electors potencialment afectats. El contingent de militars espanyols actualment a l’exterior és d’uns 2.500 efectius, un nombre indeterminat dels quals són catalans. Estimant, però, un pes dels catalans a l’exèrcit semblant al de la població catalana a Espanya estariem parlant d’unes 400 persones. Molt, molt lluny dels més de 196 mil electors que formen el cens de catalans a l’estranger. Per cert, segons dades de l'INE, el 2012 el vot per correu sol.licitat pel personal embarcat i del Ministeri de Defensa va ser realment anecdòtic: 1.

Amb el decret de convocatòria de les eleccions del 27S signat el 3 d’agost es posaven en marxa una sèrie de mecanismes ajustats a uns terminis que per als catalans a l’estranger que volien votar es resumien en tres dates clau: 10 d’agost, 17 d’agost i 29 d’agost.

Del 10 al 17 d’agost es podia comprovar contactant a consolats i ambaixades la presència al Cens Electoral dels Residents Absents (CERA) de residents absents a l’estranger i procedir a la inclusió o rectificació de les dades. Fins el 29 d’agost podien sol.licitar el vot tant els catalans que es troben permanentment a l’estranger -i que fossin inclosos al CERA abans del 17 d’agost- com els catalans que es troben temporalment a l’estranger, com a Espanyols Residents Temporalment Absents (ERTA).

És de sentit comú i d’acord amb la llei que la situació de residència temporal o permanent a l’estranger cal justificar-la documentalment. És important aquest punt, ja que l’estratègia d’alguns catalans residents a l’estranger que per desídia no figuraven al cens CERA un cop passat el 17 d’agost ha estat intentar registrar-se com a residents temporalment a l’estranger -ERTA- i ser, d’aquesta manera, a temps per sol.licitar el vot, situació que davant de personal consolar amb la professionalitat que cal exigir només podia resultar en una negativa a la inclusió en aquest cens. És en procediments així on cal adonar-se’n del que significa, a la pràctica, allò de ser escrupulosament democràtic.

Personalment conec fins a cinc casos de catalans residint des de ja fa mesos, fins i tot anys, a un país estranger que no van poder sol.licitar el vot per a les eleccions del 27S perque no havien procurat ni tan sols ser inscrits al Registre de Matrícula Consolar, requisit per a, segons la situació, sol.licitar el vot ERTA o ser inclosos al CERA per a participar a posteriors processos electorals.

És el cas d’una parella d’amics que fa més d’un any que viuen a l’estranger, fora de la Unió Europea, amb visat de treball per a quatre anys. No s’havien registrat al Consolat. Coincidia, a més, que entre el 10 i el 17 d’agost, quan encara podien haver tramitat personalment al Consolat el seu registre i la seva inclusió al CERA, es trobaven de vacances lluny de la ciutat. Quan van tornar del seu viatge, ja a finals d’agost, van voler registrar-se al Consolat -com a no residents- i sol.licitar el vot ERTA, situació que els hagués permès sol.licitar el vot fins el 29 d’agost. Segons em diuen, al Consolat els van demanar demostrar documentalment en quina situació es troben al país. El visat de treball per a quatre anys -i del qual en gaudeixen des de fa més d’un any- és una prova clara de que es troben en una situació de residència habitual al país. No procedia, doncs, la inscripció com a no residents al Registre de Matrícula Consolar sino la inscripció com a residents. No podien sol.licitar el vot ERTA sino, donada la seva situació, havien de ser inclosos al CERA, però aleshores ja no eren a temps per a sol.licitar el vot per al 27S.

Les reaccions que m’han arribat d’alguns d’aquests amics via Whatsapp i Facebook han estat d’indignació “perque no ens han deixat votar”. Afortunadament, la major part d’ells han acabat reconeixent el seu error inicial de no registrar-se al Consolat quan havien de fer-ho i de la manera que els corresponia -resident o no resident- segons les seves circumstàncies i intencions al país.

Casos de catalans d’arreu del món es recullen a l’apartat “Explican’s la teva història” de la web del diari Ara sota el títol “Vius a l’exterior i tens problemes per votar el 27S?”. El text de més avall diu “Més de 150.000 catalans residents a l’estranger es van quedar sense poder votar en les últimes eleccions al Parlament. Molts no van rebre a temps la documentació per exercir el dret a vot.”. Cal dir que la xifra de 150.000 catalans a la frase anterior és un pèl confusa: d’aquests 150.000, tan sols 17.614 van sol.licitar el vot. D’aquests, 10.557 van rebre la documentació per a poder votar. Hagués estat més rigorós i ajustat a la realitat dir que “Més de 7.000 catalans residents a l’estranger es van quedar sense poder votar”, però sempre crida més l’atenció donar una xifra 20 vegades més gran. També seria imprecís incloure dins la categoria “dificultats administratives”, com diu la pregunta que anima a participar, el que són problemes amb l’enviament postal des d’Espanya i la recepció als països de residència. Però llavors no quedaria secció on participar-hi.Però un dels casos més surrealistes de queixa dels últims dies del passat mes d'agost el recollia com a notícia (seriosa!) el Nació Digital. La filla de la senyora Cecília no hauria de dir-li mentides a la seva mare, i és que a Bremen no hi ha Consolat espanyol. Ni tan sols Cònsol Honorari. No sabem a qui li deia que les eleccions al Parlament eren “totalment legals” ni quina veu li deia que “no estan reconegudes pel govern espanyol”. Però un Cònsol a Bremen segur que no.Davant les insistents queixes d’alguns catalans a l’exterior que volien ser inscrits al registre ERTA per a així poder sol.licitar el vot abans del 29 d’agost, l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars de la Generalitat va requerir un aclariment al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació sobre els criteris i condicions d'inscripció. Resumint la resposta: és competència de cada Oficina Consolar decidir, analitzades les circumstàncies de cada cas concret, la inscripció com a temporal o permanent al Registre de Matrícula Consolar.

Afortunadament per als catalans a l’estranger amb problemes per a votar el 27S, Afers Exteriors es va posar en marxa. En Miquel Calçada, però, sembla desconèixer que els electors al CERA o l'ERTA no figuren a les llistes del cens local i, per tant, aquest viatge no els hagués servit per a poder votar.La impugnació d'algunes llistes va retardar uns dies més tard de la data prevista (el dia 7) l'enviament de la documentació als electors. La Resolució d'aquestes impugnacions i la publicació definitiva de les llistes de les quatre circumscripcions va tenir el lloc el 10 de setembre. Amb tot, fins i tot electors de la llunyana Austràlia van començar a rebre la documentació el dia 18.

Els resultats del vot exterior del 27S, escrutat el dia 30 de setembre, confirmen la major mobilització del vot independentista entre els electors a l'estranger: el 63,73% dels vots vàlids han anat a les candidatures de JxSí (7.894 vots) i la CUP (1.526 vots). Cal destacar que la CUP, a més, ha estat el segon partit més votat entre els catalans a l'estranger.
Com hauria influit en el repartiment final d'escons una participació superior del vot exterior? Segons l'eurodiputat Ramon Tremosa, a JxSí li han robat 2 escons amb el vot exterior.


Però quina participació seria esperable amb un sistema diferent del vot sol.licitat actual? Si mirem enrere, a anteriors eleccions al Parlament podem veure una participació més aviat discreta: del 18,56% el 2003, del 20,83% el 2006 i del 16,62% el 2010, les darreres abans del sistema actual. És evident, doncs, que la baixa participació ha estat històricament la tònica del vot exterior. Combinant aquestes dades amb l'augment de participació vist el 27S a Catalunya, en el millor dels casos podriem haver esperat un 30% de participació del vot exterior, que s'haurien traduit en uns 40 mil vots més. El sentit d'aquests hipotètics 40 mil vots seria una incògnita.

El tuit de l'eurodiputat Tremosa, doncs, és doblement fal.laç: assumeix que amb un altre sistema hi hauria hagut una participació prou gran com per decidir 2 escons a favor de JxSí, assignant a la resta de potencials votants el mateix comportament que s'ha vist amb el vot real -i escrutat- de l'exterior.

Per acabar, cal destacar un interessant article a eldiario.es que posa en context les dades del vot exterior del 27S comparant-les amb les de les darreres convocatòries electorals a la resta de comunitats autònomes. Amb les dades a la mà, Catalunya se situa al capdavant en percentatge de vots vàlids sobre sol.licituds presentades i tan sols per darrere de Madrid i l'Aragó, però molt a prop, quant a percentatge de sol.licituds acceptades sobre les presentades. La conclusió? No hi ha evidència de que els electors catalans a l'exterior hagin rebut pitjor tracte.

Thursday, September 3, 2015

Cacao mental

La ANC usaba un cartel en el que una niña pedía un país donde cada día haya helado de postre. Casi hemos llegado, el cacao ya es diario. El cacao mental.

Ayer Vilaweb y el "prestigiós professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Princeton i membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional" Carles Boix decían que la integridad territorial que había defendido Angela Merkel era la de un futuro estado catalan. Vale la pena leer el artículo. Pasas un buen rato. Si tienes un mínimo dominio de la lógica te parece raro-raro, si sabes un poquito de derecho internacional te caes de culo riendo. La broma empieza por la expresión "utis possidetis", que en el mundo real es "uti possidetis". Precioso profesor de Princeton.

Esta mañana me asalta un titular de e-Notícies: "Mas prefereix el dret a decidir a la DUI". Sencillamente no sé de qué va eso. Leo el artículo. Efectivamente veo que Jordi Basté y Artur Mas hablan sobre esta cuestión, empezando por la pregunta de Basté "vostè és més partidari del dret a decidir que de la DUI?", a la que Mas responde "ho he dit sempre". Esto no me saca de la duda. Voy al tuiter del programa, y allá pone otra frase de Mas: "m'encantaria q em deixessin fer un referèndum vinculant".

Ahora lo veo algo más claro. Acepto el pulpo de que "dret a decidir" es sinónimo a referéndum. Hasta me alegro, expresiones como estar a favor del "dret a decidir" siempre hubieran sonado mejor con la palabra referéndum. Se puede estar a favor de un referéndum, y en contra, con toda normalidad, y evitamos que los ciudadanos de bando y bando se acusen mutuamente de no ser demócratas, como por desgracia ha pasado.

Entonces de la cuestión entre manos queda que Mas prefiere un referéndum a una DUI. ¡Ahí está el cacao mental! Un referéndum lleva a un resultado que puede o no llevar a una DUI. El referéndum es un mecanismo, la secesión unilateral un objetivo. Los dos conceptos no coinciden ni en el tiempo, su única relación es causal. Y eso si aceptamos que una DUI equivale a la secesión unilateral, cosa de la que algunos discrepan: "La DUI és únicament una declaració, l'endemà no passa absolutament res. És una carta d'invitació a la comunitat internacional per pronunciar-se sobre aquesta independència, i és possible que no tingui resposta mai."

Bah, ya me da igual tanto detalle. Me alegro de que el problema con el titular esté finalmente resulto. Artur Mas confunde causa y efecto, Jordi Basté le acompaña en ello y e-Notícies lo comunica como si de lo más normal se tratara. El cacao mental diario ya es nuestra normalidad, en la que Artur Mas tiene que declarar la independencia porque no ha habido referéndum.

¡Un helado para la niña!

Sunday, August 30, 2015

Joaquim Coll y los pensionistas como carne de cañón

¿De qué lado se pone un socialista en tiempos convulsos? Lo que parece un chiste es la realidad que parece una broma pesada. La respuesta es: Del lado del Estado. Lo sabemos desde la aprobación de los créditos de guerra por el SPD en 1914.

Fiel a estas raíces, Joaquim Coll ayer nos lo explicó todo sobre Mas y el cuento de las pensiones. Resumen: en caso de secesión unilateral las pensiones no se cobrarían. Eso es cierto -o por lo menos un argumento plausible- si la secesión unilateral se puede hacer efectiva. ¿Se puede? No. El mismo Coll había declarado el día anterior que una secesión unilateral es virtualmente imposible.

Que una secesión unilateral de Cataluña no es posible es evidente. Que Mas está viviendo en el país del unicornio, también. Hay que criticarlo por ello. Lo que no hace falta es aceptar el país del unicornio como real para sacar de esta irrealidad unas conclusiones, que en consecuencia también serían irreales.

Un día Coll dice una cosa, el día siguiente dice otra. ¿Por qué? Volvamos al principio, en tiempos convulsos un socialista se pone del lado del Estado, y los derechos y el individuo no importan. Estos días lo que importa es hacerlos mucho miedo a los pensionistas catalanes, no fuera el caso que voten independencia. Al mantra del unicornio de Mas se opone el mantra del miedo de todo quien se precie como buen patriota español. Y Coll es un hombre honorable patriota.

Lo que Coll no es, porque no puede serlo en tiempos convulsos (ver arriba), es lo que debería ser si por una vez se impusiera a esa nefasta tradición socialista europea: un socialista. Un socialista de verdad defendería a los pensionistas. Un socialista de verdad diría que hay dos posibles vías a la independencia: la secesión unilateral, que no se puede hacer efectiva y por eso no es ninguna amenaza para las pensiones, y la secesión acordada. Veamos esta última.

En caso de secesión acordada las pensiones estarían seguras porque esto sería uno de los objetivos de las negociaciones. Alguien las pagaría, fuera el estado en el que se ha ganado este derecho (España), o bien de manera subsidiaria el nuevo estado, Cataluña.

El único riesgo posible es que los estados partes de la negociación sobre una secesión acordada no cumpliesen con una de sus obligaciones más básicas. Es un tema del que se puede hablar. Joaquim Coll prefiere hablar de otro, de los riesgos de una secesión unilateral que nunca se dará. Coll prefiere hablar de algo irreal. Igual que Mas. Aparte de la falta de coherencia de Coll, yo sólo veo una diferencia entre Mas y Coll: el mantra del unicornio me provoca rechazo, el mantra del miedo, vómitos.

A Joaquim Coll no le preocupan las pensiones. A Joaquim Coll le preocupa la unidad de España, y las pensiones le sirven de argumento, y los pensionistas de carne de cañón.

Mi respeto (ya perdido) por Joaquim Coll era por su capacidad de análisis. Sus opiniones son otra cosa, me podrían (y podían) provocar satisfacción, pero esto es otro concepto. Ahora no cabe ni el primero ni el segundo. Joaquim Coll se ha hecho propagandista en la peor tradición del socialismo democrático europeo. Ya no tiene ni opinión, lo único que quiere tener son votos, da igual cómo.

Monday, August 17, 2015

Hay que dar la cara. No, wait...

Por esa maravilla que es Twitter descubro la web El saqueo catalán. Es una web que promete, puesto que se presenta así:

Bienvenidos a El Saqueo Catalán, tu nuevo portal para informarte a diario del dinero que la Generalitat destina a financiar el nacionalismo y la independencia. [...] con información rigurosa [...].

Somos catalanes y estamos hartos [...].

Ayúdanos a difundir [...]. Ahora más que nunca hay que dar la cara.


Lo primero que noto es que en las entradas hay muy pocos enlaces. Una información rigurosa, y transparente, es otra cosa. Eso sí, hay cantidad de enlaces publicitarios.

Acto seguido me intereso por quién ha montado esta web. Hago un whois en una de las diversas páginas que ofrecen este servicio. Es sencillo, gratis y la información es pública. Me sale que El saqueo catalán fue registrada hace muy poco, el día 5 de este mes, por Francisco Javier Martín de Diego, que como email de contacto da pptordera@hotmail.com.

Efectivamente, hay en el Partido Popular de Tordera un Xavier Martín de Diego, de 23 años y candidato a alcalde de Tordera en las pasadas municipales de mayo. La web del PP Tordera también informa que Martín de Diego es presidente del PP Tordera desde 2005 (sic) y presidente de NNGG Maresme desde 2008. La web del PP Tordera también me confirma que el email dado por Martín de Diego al registrar El saqueo catalán es en efecto el oficial del PP Tordera.

Entonces, ¿qué tiene que ver el PP con El saqueo catalán? Esta es la pregunta que envío a la cuenta Twitter de esta web (y descubro que me sigue). Por rigor, un periodista debería revelar su condición. Decido no hacerlo. Toda la información en la que me baso es pública, como también lo será nuestro diálogo por Twitter. Quiero saber cómo contesta este político al ser interpelado por un ciudadano anónimo.

Tengo que ser insistente para que @elsaqueocatalan me responda.

Yo: En serio, este tema merece una aclaración. Son ustedes los que dicen: "Ahora más que nunca hay que dar la cara."

Elsaqueocatalan: Es una iniciativa a nivel personal. No hay publicidad de ningún partido político en concreto.

Yo: Gracias, pero la petición era de aclarar los vínculos con el PP. No puede ser tan difícil encontrar la respuesta a esta pregunta sencilla. Den la cara, por favor.

Elsaqueocatalan: Ya lo he dicho. Se trata de una iniciativa individual de la persona que ha registrado el dominio.

Yo: Otra vez nos deja sin el nombre, aunque en la web habla de "dar la cara". ¿Y por qué usó el email oficial del PP Tordera?

Elsaqueocatalan: Si el nombre ya lo has dicho tú, detective león

Yo: Gracias por confirmarlo.Volvamos a la pregunta principal: ¿Por qué usó usted, Sr. Martín de Diego, el mail del PP Tordera?

Elsaqueocatalan: Qué relevancia tiene? Tenía que confirmar un registro y era el mail que tenía a mano. No le veo más misterio o conspiración

Yo: Gracias. ¿Qué significa "a mano" en este caso? Relevancia: ¿Distingue Vd. entre lo personal y lo del partido o lo público?

Elsaqueocatalan: Conspiraciones, a Cuarto Milenio. Y los interrogatorios mejor déjelos a la policía

Yo: Por favor, más seriedad. Vd. es político, la cuestión si distingue entre lo personal y lo del partido/público es relevante

Elsaqueocatalan: Por ser político no puedo tener un blog o administrar una página? Aquí lo dejo, Torquemada


Y efectivamente, Martín de Diego aquí lo dejó, pese a que en otros dos tuits apelé a la seriedad e insistí en que los ciudadanos tenemos el derecho -y los políticos la obligación- de... Pues no usé la palabra que voy a usar ahora: corrupción. Un político que no sabe distinguir entre lo suyo y lo del partido, que no entiende la relevancia de la cuestión y que no quiere admitir su error una vez interpelado, sino que trata al interlocutor con actitud chulesca, hace temer lo peor. Cuando tenga dinero de otros "a mano", ¿lo usará también para fines personales?

Sobre todo el PP debería mostrar sensibilidad en este tema, y aún más un político tan joven. Pero no. Nuevas Generaciones para la vieja política. Martín de Diego es obviamente un inútil que no debería ser elegido ni para presidente de escalera.

Por supuesto, no creo que yo vaya a tener la más mínima influencia sobre estas cosas. Quizás la única esperanza, aunque pequeñísima, es que el PPC le diga internamente cuatro cosas por el uso público -repito: un whois es sencillo, gratis y de acceso público- del email oficial para fines personales y con ánimo de lucro.

Por lo demás, al chulo de la escalera le espera un futuro brillante.

Thursday, August 6, 2015

De fotos y campañas

Cuando una campaña política usa fotos enlatadas de bancos de imágenes, siempre es divertido ver quien las había usado antes y por qué. Y son reveladoras las reacciones que provocan estas coincidencias.

En mayo, la Generalitat salió con su campaña "Preparats". Una de las caras de esta campaña antes había sido una tal Lucy Walker, autora de una (igualmente falsa) carta a un sitio web en el que ella decía haber ganado mucho dinero. También había sido una clienta feliz de una banco local. Y de otras muchas campañas cuyo objetivo es hacer creer que con sus productos la gente se pone contenta.

Aquí están cuatro de las imágenes principales de la actual campaña electoral de la lista catalana Junts Pel Sí (pro independencia).Una de ellas viene de parte de la empresa Shutterstock, y en su descripción pone "Freedom concept". Las otras quieren expresar conceptos tales como comunidad, felicidad y hasta sanidad.

Hablando de sanidad, la foto de la gente cogida de la mano (a modo de sardana o Via Catalana) en la playa también está siendo usada por una clinica mental en Florida. La publicación de esta coincidencia provocó las reacciones adversas de algunos indepes, como también otras de gozo por parte de algunos antiindepes. Todos ellos haciendo la ecuación separatismo = enfermedad mental, perdiéndose otra posible interpretación, a saber independencia = cura, y confirmando así que veían lo que querían ver.

Esto seguramente no responde a la intención de los autores de la campaña, que quieren que veas sólo una cosa, y sólo la que ellos quieren que veas. Salir del marco de la campaña al revelar los diferentes otros usos de las fotos es un acto subversivo, y por tanto liberador. En principio, porque sólo puedes ser liberado si estás dispuesto a alejarte de tus propias ideas preconcebidas, aparte de las que te quiere inculcar una campaña.

Como último, una campaña con fotos que acabó terriblemente mal, y no por culpa del ojo observador idiosincrásico o algún afán subversivo.

El pasado fin de semana, Societat Civil Catalana hizo volar un avión de publicidad por las costas catalanas. Todo muy normal, incluyendo el uso de fotos compradas (o simplemente pilladas en internet) como esta, en la que SCC insertó el avión con la pancarta.

Poco más tarde, el mismo avión (mismo ángulo, misma sombra, etc.) con una pancarta ligeramente modificada apareció en una foto que no era ni comprada ni pillada, sino propia.

Junto con otras, esta imagen salió en un tuit con el texto "avui hem rebut l'alegria i els aplaudiments a les platges catalanes", y en ella vemos, saludando el avión fantasma, al señor Sixto Cadenas, vocal de la junta directiva de SCC.

Poco después de revelarse este hecho, SCC retiró el tuit en cuestión y lo sustituyó por otro, que rezaba: "¿No distinguen imágenes promocionales de imágenes reales? [...] El nacionalismo ciega el entendimiento ".

(Algo más sobre el asunto se puede leer en el blog de La Retaguardia.)

Pero bien, en este caso ya no hablamos de publicidad, sino de la peor de las propagandas, que después de manipular y que se haya descubierto le echa la culpa al público.

Aún así, no todo está perdido. Lo ridículo exige parodia, y Sixto Cadenas se convierte en carne de meme.Monday, August 3, 2015

Dos impresentables

Una tal Elena Masó de ERC y una tal Montse García de SCC se pelean en Twitter y Masó menciona una dirección. No es la de García, como al principio todo el mundo supone, sino la de una empresa en la que García trabajaba hace casi veinte años y de la que Masó dice que sale en el Linkedin de García. No obstante, la intención por parte de Masó de señalar a la otra es indudable. Y por eso con razón García recuerda un reciente artículo de Enric Hernàndez titulado No nos señaléis. García habla de poner una denuncia por lo penal. Visto que se trata de una dirección empresarial y ajena, y no de una personal y propia, poca fortuna veo en eso. Pero bien, que García tenga suerte.

A Masó prácticamente no la conozco, pero por las pocas palabras que hemos cruzado me parece una persona bastante desagradable. A García sí que la conozco, y ahora recuerdo un incidente.

Fue hace aproximadamente medio año que le pedí dejar dar cancha, por las redes sociales, a cierta persona, Gisela Revelles. Por dos razones, una era que Revelles, mediante un reportero (un inútil sui géneris, más interesado en los rumores que en los hechos) de su ex-diario El Mundo, intentó hacernos (a SCC) quedar mal en una rueda de prensa importante, la que se dio sobre el recuento de la Via Catalana. La otra era personal: tenía la sospecha de que -a raíz de esta rueda de prensa y mi subsiguiente discusión con Revelles- ella había hecho correr una foto mía que por parte de terceros se publicó en Twitter, en un tiempo en el que yo aún guardaba anonimato. Revelles es alguien a quien había extendido toda mi solidaridad y asistencia, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero rectificar es de sabios. Mi foto se usó con la misma intención que en el presente caso la dirección de la antigua empresa de García: para señalar y quizás intimidar. La decisión del equipo de comunicación liderado por Juan Arza era de romper paulatinamente el contacto con Revelles. Pero García (la CM de SCC), como de costumbre, iba a lo suyo. Accedió a apartarse de ella, después no cumplió. Claro que sé por qué no lo hizo, la animosidad que nos guardábamos ella y yo era obvia. García es una persona sin principios ni escrúpulos. Ni siquiera cuando le mandan a hacer algo por el imperativo de que es su trabajo, por el que cobra, es capaz de cumplir, si esto significa ir contra sus instintos más básicos, sus mezquinos rencores personales, o simplemente porque le sale de los ovarios. (SCC funcionaba no obstante, o precisamente por eso, porque -con pocas excepciones- cada cual hacía lo que le parecía. Una casa de barrets, como se dice muy bien en catalán.)

Que García ahora se erija en la defensora de "la libertad de todos" es interesante. Lo es aún más visto que García, de Masó, ha tuiteado de todo menos su dirección exacta. Y por supuesto, entre todos los detalles también una foto. Cuánto me suena.
Actualización 04-08-2015, 16:45: El último enlace, el de la foto de Masó subida a Twitter por García, ya no funciona. Celebro que García haya borrado el tuit. No obstante, para documentar los hechos aquí va una imágen del tuit. He pixelado la cara de Masó, porque me parece de justicia.


Sunday, August 2, 2015

Fisking Granell

La Vanguardia ayer publicó un artículo del catedrático de Economía Aplicada (UB) y miembro de la Real Academia Francesc Granell, en el que éste habla de los costes de la transición a la independencia de Cataluña.

Sin decirlo, Granell sólo considera los efectos de una declaración unilateral de independencia (DUI), no los de una separación acordada con el estado matriz. Ambos escenarios son objetos de debate como vías alternativas a la permanencia en España, siendo la DUI el menos probable. Es el escenario menos probable por dos razones: primero, según derecho internacional Cataluña no tiene derecho a la secesión unilateral. Se encuentra en la misma situación que por ejemplo antaño Quebec, y por eso vale la pena (re)leer la Reference re Secession of Quebec del Tribunal Supremo de Canadá. Por supuesto que tampoco según derecho nacional (español) Cataluña tiene este derecho.

Segundo, la razón práctica. Aunque el programa, u hoja de ruta, de la "lista unitaria" prevé una secesión unilateral, este escenario es tan poco probable que hasta su cabeza de lista ha insistido que "las aventuras unilaterales son imposibles, tarde o temprano tendremos que negociar".

Una secesión negociada llevaría a unas consecuencias muy distintas que una DUI, ya que su propósito sería precisamente encontrar la mejor manera de facilitar la transición del actual estatus como Comunidad Autónoma al de un estado independiente, incluyendo la relación de este con organizaciones internacionales como la Unión Europea. Para esta Cataluña sería efectivamente un nuevo estado que tendría que ser admitido, pero una negociación exitosa con España facilitaría enormemente su ingreso.

Con esto no está dicho que este escenario es probable en términos absolutos, sino que es más probable que el otro, la DUI. Es por eso que hay que constatar con toda claridad que Granell incurre en la falacia del falso dilema al presentar sólo uno de los dos escenarios de secesión, que además es el menos probable. Este proceder es indigno de un científico.

Veamos lo que queda del artículo de Granell si incluimos los dos escenarios en la ecuación.

Granell reconoce que "la Catalunya actual podría ser un Estado viable comparable a otros muchos estados soberanos del mundo". En esto está de acuerdo con las tesis separatistas, así que seguimos con los puntos centrales que hablan de "los costes de transición". Los puntos 1 y 2 (salida de UE y Eurozona) son sólo aplicables en caso de DUI. El punto 3 es aplicable en caso de DUI, pero también a la fase en la que nos encontramos ahora.

Queda que la presente fase puede causar "incertidumbres que generarían salidas de capitales y un retraimiento inversor". Y seguimos.

Los puntos 4, 5 y 6 son sólo aplicables en caso de DUI, ya que parten de una situación creada en los puntos 1 y 2.

El punto 7, el último, es en cierta medida aplicable también a una secesión negociada: por supuesto que no se sabe si un estado catalán sería más eficiente, ya que no se conoce el futuro. Que las pensiones presentarían un problema es un argumento dudoso. Son un derecho individual adquirido con el sistema español que no se pierde por acabar viviendo en otro estado de la UE.

Al final, de la argumentación de Granell queda que la presente situación crea incertidumbres con posibles efectos económicos negativos, algo sólo superable por tres vías: o los separatistas desisten de su objetivo (cosa improbable), o bien se entra en negociaciones, cosa siempre recomendable. O bien, como tercera solución, la derrota en las urnas de los separatistas. Queda también que habría que construir un nuevo estado, cosa que siempre entraña riesgos y costes. Y en este punto tenemos que volver a las palabras del mismo Granell antes citadas: "la Catalunya actual podría ser un Estado viable comparable a otros muchos estados soberanos del mundo". El "si no fuera" que condiciona esta afirmación queda desacreditado por ser producto de la falacia del falso dilema.

No queda nada más de la argumentación de Granell, que por ende lejos de convencer ni a los indecisos ni mucho menos a los convencidos separatistas ofrece justo un poco de munición propagandística a los convencidos contrarios a la independencia, y eso sólo por el buen nombre del autor, pero de ningún modo por la calidad del artículo. Es por lo último que a la vez ofrece munición a los propagandistas de la independencia, convirtiéndose en contraproducente.

Existe un posible tercer efecto, al que el mismo Granell alude: "Ya sé que algunos me dirán que estos argumentos tratan de “impulsar el miedo” entre los electores de cara a las elecciones del 27-S".

Nada ha hecho este artículo para dar un nuevo impulso al debate. Al contrario, constituye otro punto oscuro del mismo, y otro peldaño en su degradación, sobre todo porque está escrito por un académico de gran calibre. Quien se quiere oponer al "adoctrinamiento independentista unilateral" estaría mejor asesorado hacerlo desde la honestidad argumentativa.

Thursday, July 30, 2015

Cambó vive

Pinceladas.

Josep Antoni Duran Lleida es el nuevo héroe de los antiindepes. No importa que fuera pieza clave del pujolismo y que haya acompañado, y se haya beneficiado de, todos sus males. Ahora que se opone claramente al separatismo es el nacionalista bueno. Me viene a la mente lo que dijo FDR sobre Somoza: "Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch." Pero es más.

Ya cuando Duran creó Construïm, Josep Ramon Bosch, presidente de Societat Civil Catalana, dijo que Construïm es "la gran apuesta de futuro, porque muchos votantes de CiU que no son independentistas, pero sí nacionalistas, no encontrarán otro partido al que votar". Y es que el presidente de Societat Civil Catalana (SCC) siempre ha tenido una gran visión de futuro. Porque tiene una gran visión del pasado.

Bosch no le tiene ningún miedo al nacionalismo catalán. De hecho, él mismo es nacionalista catalán hasta el extremo de ser pancatalanista. El distintivo es que es nacionalista cultural, y no político. Como tantas veces en Cataluña, toca revivir la historia. Otra vez los buenos nacionalistas son los que quieren la integración en España, los malos los que quieren la independencia. Esta es la posición básica de Somatemps, y esta posición se ha conservado en la organización heredera de Somatemps, Societat Civil Catalana.

Y mientras que Bosch llama a Blas Piñar "una gran persona", Duran Lleida llama a Heribert Barrera "una gran persona". Con la diferencia de que Bosch añade el saludo falangista, "AE" por Arriba España. Si los dos Joseps van juntos, el Duran puede aspirar a ser el Cambó del Bosch.

En la próxima Diada, SCC ofrecerá una conferencia de historiadores. No están invitados los más polémicos, como Javier Barraycoa, carlista y cofundador de Somatemps y de SCC. Entre otros, estará Ignasi Guardans Cambó. Interesante. Otro panelista será Joaquim Coll, vicepresidente primero de SCC y se supone que la mano izquierda de la organización. Reescribir la Historia es el paso previo a revivirla.

Cuando trabajaba para SCC insistía en que la oposición debía ser al nacionalismo, no tanto al separatismo. No tuve éxito más allá de que a veces se usaba la palabra "nacionalismo" como arma arrojadiza. No había un posicionamiento antinacionalista de fondo. Y poco a poco me quedaba claro por qué.

Me había equivocado con los integrantes de SCC que son del PP. El PP quiere un nacionalismo catalán que sería su aliado natural contra la izquierda. También me había equivocado con los que son del PSC. La verdad es que no sé qué quieren. Aquí está lo extraño de la historia.

Desde hace meses, SCC quiere darse una imagen izquierdosa. El último resultado de esta operación fue la manifestación en Castelldefels contra el ingreso de la ciudad en la AMI. El vídeo que se hizo de este evento es buenísimo, y por lo tanto caro. Nunca SCC había encargado una producción de tanta calidad. Fíjense en la selección de entrevistados al principio, todos de izquierda. Inevitablemente encontramos ahí también a Enric Martínez, de Podemos, al que SCC quiere erigir en la otra mano izquierda del movimiento. (Con poco éxito, se le ve a años luz qué pie calza.)

Hay que destacar que SCC protestó en Castelldefels, pero no en Terrassa, donde el mismo día hubo la misma votación, y Terrassa también ingresó en la AMI. Castelldefels tiene unos 63.000 habitantes. Terrassa unos 215.000. Quizás lo que importaba fuera que en Castelldefels el anterior alcalde era del PP. ¿Y quién "rentabiliza", como escribe Crónica Global hoy, este apoyo a la AMI? El PP.

La nueva imagen izquierdosa de SCC es lo que en inglés se llama mero window dressing, y la gente de izquierdas en SCC no cuenta para nada más. La derecha hace lo que quiere. La defensa de la Constitución por parte de SCC es puro teatro.

Lo transversal de la organización se quiebra ante un nuevo nacionalismo con tintes incluso carlistas. Llegado a esta observación, no me extraña que el Rey no haya recibido a SCC, a pesar de todos los intentos. Para los carlistas, este Rey no es el legítimo.

Yo sé que hay gente buena en SCC. Gente solidaria y no nacionalista. Les deseo mucha suerte.

Wednesday, July 29, 2015

Cecil

Uno de los primeros tuits que veo esta mañana es del súper profesional (con tres estrellas) de la comunicación Juan Arza. Muy malos TV3, Catalunya Ràdio y el 324.cat. Dijeron que el cazador que mató al león Cecil en Zimbabue es español. Arza adjunta imágenes de dos tuits del 324.cat. Me voy a ver qué dicen, y resulta que uno de ellos lleva a la fuente de la información: la web del National Geographic.

Me costó un minuto llegar a esta información. Nuestro súper-dúper profesional (con tres estrellas) de la comunicación no tuvo ese minuto. Tampoco tuvo el tiempo para comprobar que hacía horas que el 324.cat había hecho otro tuit, hablando ya de un norteamericano como el "asesino".

Nuestro súper-dúper requeteprofesional (con dos estrellas y mucho corazón) de la comunicación, el señor Juan Arza, debe ser un gran aficionado a los medios públicos catalanes. Tan grande que se perdió que no sólo ellos durante unos tres días habían hablado de un español. Lo hacía toda la prensa. Como ejemplo, El Mundo: "Un cazador español, del que se desconoce su nombre, es uno de los hombres más buscados de Zimbabue..." Este artículo es del día 25. Ayer El Mundo rectificó con otro artículo.

El Confidencial, ese grandísmo medio, tituló el día 24 "Un cazador español mata por 50.000 euros a Cecil, el león más bello de Zimbabue". Ayer cambió este titular de forma subrepcticia, quitando la palabra "español". Como si nunca hubiera existido. Profesionalidad nivel Arza.

Si he dicho que toda la prensa hablaba de un español, quiero decir realmente toda la prensa. Como ejemplo, aquí va un artículo del Guardian, titulado "Zimbabwean authorities hunt Spaniard accused of killing Cecil the lion". Información que encuentras fácilmente en internet, salvo que lo usas sólo para confirmar tus ideas preconcebidas.

Por supuesto que otros patriotas se habían hecho eco de la información del español asesino con muchísimo gusto, felizmente olvidando que ese español podría resultar ser catalán. Y es que nada más bonito que usar la muerte para defender el propio sesgo político, sea la de Cecil, sea la de los colaboradores de Charlie Hebdo, o sea la de miles de bosnios.

Os estáis cubriendo de gloria, patriotas. Y no pasa nada, todo es un ladrar y cabalgar. Ahora que sabemos quien mató a Cecil, los grandes profesionales de la desinformación de trinchera ya han encontrado su siguiente tema de moda. Malo malo TV3 por revelar sobre el causante del fuego de Odena que "sabem que aquesta persona imputada [...] té 59 anys, que és espanyol, i que és propietari de la finca Can Rossinyol d'Òdena, allò on va començar aquest incendi". (A partir del minuto 2:47.)

¡Es propietario de finca! Supongo que ahora también Podemos tiene algo que decir.

Monday, July 27, 2015

Unionistas

Hay cosas que para aguantarlas necesitas un sentido del humor muy fino.

Los catalanes que no quieren la independencia llevan años rechazando ser tildados de "unionistas". La solución era llamarse "constitucionalistas". El líder del movimiento dejó claro su rechazo al término unionista en una entrevista, que cita Periodista Digital: "Nosotros no somos unionistas, somos catalanes y españoles. Esto de unionistas puede estar muy bien en el Ulster." Bosch dijo estas palabras el mismo día de la presentación de Societat Civil Catalana, que él lidera y que se ha erigido en defensora de la Constitución en Cataluña.

Todo eso muy bien y lógico, hasta hace pocos días, cuando Bosch, en un intento de, como dice, dejar claras las cosas, dijo: "Nosotros somos unionistas, porque efectivamente lo que queremos es la unión." Aquí está el recorte de vídeo.

Detrás de lo divertido hay un asunto serio. ¿Por qué a Bosch la Constitución le importa tan poco? La respuesta se encuentra en una entrevista que le hicieron cuando Societat Civil Catalana aún no existía y Bosch representaba la entidad precursora Somatemps. Está en un párrafo que cito entero:

"Somatemps nace para aportar un nuevo discurso, identitario, catalanista e hispanista. Para denunciar las falacias e insuficiencias de los discursos dominantes, y para mostrar que ambos son deudores de una misma filosofía que rechazamos. Somatemps nace para contestar al discurso soberanista desde la propia identidad catalana, y el discurso constitucionalista desde la identidad hispánica. Somatemps no quiere incidir solo en la realidad catalana, sino también en la española, porque creemos que no hay problema catalán, o en todo caso, que el problema catalán es parte del problema de España."

Destaca la palabra "identitario", y destaca que en estas palabras Bosch pone "los [dos] discursos dominantes" en un mismo nivel. No sólo quiere "contestar" al discurso soberanista, sino también quiere contestar al discurso constitucionalista. Es decir, Bosch quiere otra Constitución, incluso me parece que otro estado. Antes de la ley viene "la identidad". Y por supuesto la unión.

Esto es lo que hay detrás del "nosotros somos unionistas". Sus compañeros en Societat Civil Catalana no saben qué joya tienen. ¿O sí?

Friday, July 24, 2015

El fino humor de los ultras

Somatemps es la organización precursora de Societat Civil Catalana. El presidente y creador de la primera es el presidente y creador de la segunda: Josep Ramon Bosch. Diversos otros miembros destacados de Somatemps son también miembros fundadores de Societat Civil Catalana. Algunos de ellos personalmente, como también Somatemps en general, tienen vínculos con la extrema derecha: Democracia Nacional, Movimiento Social Republicano, Plataforma per Catalunya, Casal Tramuntana... you name it.

El mismo Josep Ramon Bosch declaró su admiración por el líder falangista Blas Piñar, con ese fenomenal "una gran persona", seguido por un "AE". Arriba España, el saludo de la Falange.

En este contexto hay que ver dos vídeos que Somatemps ha subido a su canal Youtube. El primero usa la canción En la fiesta de Blas, el segundo empieza con una escena de Barrio Sésamo, siendo Epi y Blas las estrellas.

Yo no sé si realmente se trata de un fino humor de los ultras, hasta ahora desconocido, o si todo eso es pura casualidad. Sea como sea, me estoy tronchando de risa.

Esto es Cataloonia. La política en su momento más hilarante.

Wednesday, July 22, 2015

Otro socialista muy confuso: Alain Cuenca

Es increíble, pero cierto. Después del caso David Pérez ya estamos ante otro socialista a quien el fascismo no le importa lo más mínimo. Otro diálogo por Twitter, hoy:

(Estos días la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Joan Boscà -la fundación de Societat Civil Catalana- ofrecen una serie de conferencias.)


Alain Cuenca: "¡Que envidia no estar alli!" [Citando un tuit de la Fundación Joan Boscà: "Juan Arza, Juan Claudio de Ramón, Martí Saballs, Mercè Vilarrubias y Álex Ramos." Junto al tuit una foto de las personas citadas en la sala de conferencias.]

Yo: "Dígame, ¿cómo conjugan el #PedroPresidente de usted y la admiración por Blas Piñar del vicepresidente de la Fund. Joan Boscà?"

Cuenca: "No tengo nada que ver con ese señor, ni sé quien es, asi que no conjuga."

[El vicepresidente de esta fundación es Josep Ramon Bosch, presidente de Societat Civil Catalana.]

Yo: "No me esperaba otra cosa de usted. Permítame que le dé más información (Juan Arza inside, el de la foto) http://www.thebadrash.com/2015/06/10/societat-civil-catalana-lies-about-its-links-to-the-far-right/"

Yo: "Ups... Perdone, ¿usted no sabe quien es Josep Ramon Bosch? Es el presi de SCC. Usted conoce SCC" [Citando un tuit del mismo Cuenca: "Allí estaré, ayudando en lo que pueda: Societat Civil Catalana pide ayuda a otras CC.AA. ante la amenaza secesionista"]

Cuenca: "Si, perfectamente"

Yo: "De sus vínculos con la extrema derecha, pero, usted no sabía. De eso estoy seguro."

Cuenca: "No me importa si puedo ayudar a evitar una catástrofe. También en 1976 estuve en el mismo lado que Pujol"

Yo "¿Le entiendo bien, no le importa que SCC tenga vínculos falangistas y con partidos neonazis?"

Cuenca: "Esp no es cierto, y usted lo sabe."

Yo: "Vale. Qué susto por un momento. Pero sí, la información que le he dado es cierta. Lo del blog, p.ej., habla por sí solo."Y quedé bloqueado. Evidentemente no le he faltado el respeto a Cuenca en ningún momento. Él sencillamente prefiere no recibir esta información. Quiere cerrar los ojos para seguir cooperando con una organización que tiene vínculos con la extrema derecha: "No me importa si puedo ayudar a evitar una catástrofe". Gracias por la sinceridad.Alain Cuenca fue Director General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (2005-2008) y Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales (2008-2011); según Wikipedia. Es Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza.

Thursday, July 16, 2015

La trepa (bis)

Sonia Sierra acaba de ser elegida concejala en Barcelona, ahora quiere ser diputada en el parlamento catalán. Es la política postmoderna por excelencia: todo vale.

Tradicionalmente, se supone que cuando quieres entrar en política pasas por una fase de profunda reflexión. Te preguntas si eres apto para ello, si serías capaz, si tienes algo especial que ofrecer. Te ocupas de los detalles, desarrollas temarios, respuestas, ideas. Luego te presentas con ellos a los compañeros del partido, y más tarde a los votantes. Te comprometes. En base a este compromiso te votan, y cuando llegas a tu escaño, llegas con un claro encargo de los votantes: haz lo que nos has prometido.

Esta es la necesaria seriedad de un candidato. Sabemos que muchas promesas electorales se quedan sin cumplir. Esto es tan conocido que es proverbial. Sonia Sierra ha elevado la negligencia al extremo. No sólo que no va a cumplir con sus promesas. No va a estar. Y se repite todo lo anterior, elaboración de temario ahora adaptado a las condiciones que ofrece el nivel autonómico, convencer al partido, convencer al votante. ¿Pero después, qué? ¿Se quedará o se volverá a ausentar?

Sonia Sierra parece pensar que la tienen que votar porque es Sonia Sierra, por su cara bonita o su culo gordo (figurativamente hablando, no digo que tiene ni una cosa ni la otra), y no por sus propuestas, críticas y soluciones. La elección al ayuntamiento se convierte así en mero trampolín para el parlamento autonómico, y por la misma lógica este sería otro trampolín al siguiente nivel superior. Queda claro que no se trataba de aportar algo concreto a la cosa pública, se trataba de ganar elecciones para ganar otras elecciones. Y además en tan rápida sucesión que no da tiempo para demostrar su valía en el cargo. Dos meses después de las autonómicas vendrán las generales.

Yo avisé de que Sonia Sierra es una trepa. Con toda seguridad no le gustó aquel texto. Y ahora va y con sus acciones me da toda la razón.

Se puede hacer más el ridículo, pero no es fácil.

Sunday, July 12, 2015

Zafiedad Civil Catalana

Durante años me ocupaba (entre otras cosas, por supuesto) de criticar la zafiedad intelectual de los opinadores nacionalistas catalanes. Si nombro a Pilar Rahola ya me entienden. O pensemos en un ejemplo muy reciente: Artur Mas diciendo que no es político en activo para así poder participar en una lista civil. En estos años varias veces he sido criticado por no hablar del nacionalismo español. Mi defensa siempre era que consideraba al nacionalismo catalán mucho más nocivo en sus efectos, y que por eso merecía más atención. Esto ha cambiado con la revelación de los contactos de Societat Civil Catalana con la extrema derecha. Es un tema en el que no doy perdón. En este extremo -nunca mejor dicho- sólo conozco blanco y negro. Soy alemán y soy europeo, y es por eso que para mi sólo vale una cosa: no pasarán.

Yo era uno de los socios fundadores de Societat Civil Catalana (SCC), cuya existencia presagié medio año antes. Ahora estoy libre de todo eso, y no es extraño que me fije -entre otras cosas- en la zafiedad de su discurso.

Con debida mofa he tratado enunciados tales como "we reserve the right to take legal action to attempt to bermisch our good name" (de un tuit de la cuenta Twitter internacional de SCC), que aunque se escribiese correctamente (besmirch) invitaría a la hilaridad: nos reservamos el derecho de emprender acciones legales para intentar a ensuciar nuestro buen nombre.

Con auténtico horror comenté una campaña de intoxicación, que lo era probablemente no en su intención, pero sí en sus efectos. Era por zafiedad que se dio una falsa cita, y aunque más tarde, en otros tuits y sin borrar el original, se usó otro entrecomillado, no se puede hablar de una rectificación. Otra vez la zafiedad los llevó a no admitir el error. Y era por zafiedad en segunda potencia que no se dieron cuenta de los efectos de sus palabras, ni les importaban.

Ayer vimos una nueva escalada hacia la zafiedad total, cuando en la cuenta de Twitter general de SCC se dijo: "20 años de la masacre de Sbrenica, lo que se logra con el nacionalismo etnicista y excluyente. "Le nacionalisme ç'est la guerre"Miterrand".

Muy aparte de las nuevas faltas ortográficas ("Sbrenica" en vez de Srebrenica y "Miterrand" en vez de Mitterrand, "nacionalisme", "ç'est"), el conmemorar la masacre de Srebrenica con la cita de uno de los personajes más repudiados por los bosnios es de una infinita tristeza. Efectivamente, como lo contó, por ejemplo, el diario Libération, "François Mitterrand était impopulaire parmi les Bosniaques, qui l'accusent de complaisance envers la cause serbe".

La zafiedad es producto de la incultura, y también de que te den donde expresarla. "Haz más tuits", era (y se supone que aún es) el encargo que, con gran porfía, aquella banda de mindundis incompetentes que se llama Junta Directiva de SCC daba a sus subordinados. Esta organización confiere una importancia desmesurada a lo que se llama redes sociales; con el efecto -al fin y al cabo muy grato- de que lo que leemos en sus tuits es fiel reflejo del nivel de SCC. Mientras que en la cuenta Twitter general la zafiedad ya estaba garantizada por una de las personas más ególatras que corren por Barcelona, yo llevaba la cuenta internacional y todavía intentaba defender la calidad frente a la cantidad. Ahora los mindundis mandamases tienen del todo lo que querían, cantidad sin control de calidad. Es decir, zafiedad por un tubo.

Si su particular carrera hacia la ignominia les lleva a los zafios a usar la muerte de miles de personas, esto es una cosa que cada uno de ellos tiene que arreglar con su dios particular, si es que tiene. El lector de tales despropósitos sólo pide una cosa, y bien sencilla: que se callen. Oh, por favor que se callen.

Thursday, July 2, 2015

Un socialista muy confuso

A veces Twitter da realmente de sí. En este caso un diálogo con el diputado en el parlament catalán David Pérez (PSC). Empezó con mi aviso de que seguir a alguien que tiene el AE en el nick no es ni de izquierdas ni digno de un demócrata.


Pérez: "Seguir a alguien no significa compartir su ideología. Y no sabia que eso era motivo de retirada de carnet de izquierdas."

Yo: "Seguir a un fascista le da valor, y no sólo porque engrosa las filas de sus seguidores."

Pérez: "Pues fíjate bien en tus seguidores y verás que cosas estas engordando. Pero en fin, tengo en cuenta tu sugerencia."

Yo: "Perdone, seguir y ser seguido son dos cosas muy distintas."

[En este momento y en otro hilo empezado por una tercera persona, hilo que incluía también a Pérez, digo: "Yo también sigo a mucha gente muy diversa. Pero los fascistas se merecen sólo un tratamiento: el cordón sanitario."]

Pérez: "Me refiero a las personas que usted sigue. Te-la."

Yo: "Si ve usted algún fascista entre ellos, dígamelo y dejo de seguirlo."

[Pasan doce minutos.]

Yo: "¿En serio? ¿Ahora está usted con mi lista "following" para apuntarse un tu quoque? Suerte que es corta."

Pérez: "Qué va!! Con los diez primeros ya tengo de sobras. Me devuelves los carnets de izquierda y demócrata? O me quitas puntos?"

[Seguramente se refiere a las diez primeras personas que se ven, que son las diez últimas que he agregado. Si quieren, echen un vistazo a esas diez personas.]

Yo: "Oiga, no estamos en el parlament. Aquí la demagogia barata sólo da risa. Hable con propiedad y claridad, por favor."

Perez: "Y ahora demagogo. Ahí te quedas."

Yo: "Perdone, no he dicho demagogo. He dicho demagogo barato. Y tiene usted oportunidad para corregir esta impresión y disculparse."Por supuesto, en balde esperamos a que Pérez se disculpe con esas diez personas. También en balde esperamos una reacción al famoso AE de Josep Ramon Bosch i Codina, presidente de Societat Civil Catalana, por el que también pregunté a Pérez, que asiduamente hace RTs de Societat Civil Catalana.

Todo en balde.

Todo normal.


Coda:
En vez de dejar de seguir a un fascista, el señor Pérez prefirió bloquear a un demócrata.

("Learn more", dice ahí...)Otro socialista muy confuso: Alain Cuenca.

Monday, June 29, 2015

Autodeterminación (1)

Voy a publicar una pequeña serie sobre el tema autodeterminación y Cataluña. Nada nuevo, pero se ve que al debate le podría ir bien tener algunos textos de referencia breves y fáciles de leer y entender. A modo de recordatorio.


Sorprende que a estas alturas algo tan sencillo como que los catalanes tienen derecho de autodeterminación sea objeto de debate. ¡Pero si ya lo practican! La Comunidad Autónoma Cataluña es autodeterminación viva. Esto se llama autodeterminación interna. O, en palabras del Tribunal Supremo de Canadá: Peoples are expected to achieve self-determination within the framework of their existing state. Eso, por supuesto, si el estado no los oprime ni les niega sus derechos, uno de los cuales, para minorías culturales o nacionales, es el derecho de autodeterminación.

En los casos cuando no es así existe el derecho de autodeterminación externa, es decir de secesión. Secesión unilateral. Este es uno de los temas que se debaten en Cataluña. El argumento que ya que los catalanes gozan de los mismos derechos que todos los españoles no tienen derecho a la secesión escurre el bulto, porque los que lo esgrimen por lo general se refieren a los derechos individuales. No hablamos de los derechos individuales, el derecho de autodeterminación se aplica a colectivos. Pueblos. Otros, o los mismos, dicen que los catalanes no deben tener derechos especiales.

De hecho, ni siquiera el derecho de autodeterminación es un derecho especial de los catalanes frente al resto de los españoles. También es aplicable a los españoles. ¿Recuerdan? Todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación.“ Pues así también los españoles. Y también ellos lo practican: tienen un estado. Entonces los catalanes se autodeterminan doblemente, como españoles y como catalanes. No cabe la envidia. Esto es muy constitucional, aquí no hay debate. (Pero no teman que todo sea tan claro. Lo de los derechos especiales, o diferencias entre ciudadanos españoles, es algo que nos va a ocupar más en futuras entradas.)

Lo que se debate en Cataluña es, entre otras cosas, si la autonomía es verdadera y efectiva. La Generalitat piensa que no.

¿Preguntas?


Continuará.Nota: Entrada actualizada el 30 de junio con enlace en "La Generalitat piensa que no".

Friday, June 26, 2015

La entrega y los principios

Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. (Heinrich Heine)


Lo mejor que uno puede entregar (a otros, por supuesto), es su profesionalidad. Y esto en sí ya está peligrosamente cerca del no ser profesional.

¿El alma? Puedo entregar el alma a una mujer. Esto ni siquiera viene al caso aquí, y además suelo equivocarme en ello.

Así que estamos de vuelta con la profesionalidad. La profesionalidad es un principio. Y tengo otros, todos los considero universales. Principios universales es un pleonasmo.

Es una cuestión particular y muy personal el hacer el paso de la profesionalidad a la propaganda. Digo muy personal porque es el individuo quien decide por qué causa y durante cuánto tiempo quiere dejar de ejercer como profesional para mantener esa postura. La del propagandista. No digo que los propagandistas no sean profesionales. Hablo desde el punto de vista de otra profesionalidad, la del periodista y analista.

Una cuestión tan personal que nadie más me la va a resolver, y en la que nadie más debe interferir. Ni cuando me paga, y muchísimo menos cuando ya no lo hace. La suprema arrogancia de decir "le necesitamos" es absolutamente inaceptable. Porque, primero, mi entrega a alguna causa fue decisión voluntaria en la que nadie más tuvo el más mínimo papel. Y, segundo, siempre fue la continuación de mi profesionalidad, aunque la contradijera, no la sustitución de ella. Sigo siendo profesional, aunque en un determinado tiempo, bajo ciertas condiciones y por razones muy mías no ejerciera como tal.

Como profesional he seguido evaluando los fenómenos que se me presentaban. Durante un tiempo no he hablado de las conclusiones que sacaba de ello. Que estén contentos aquellos a los que dedicaba ese tiempo: los protegía de mi mismo diciendo las cosas que querían oir. Pero que no me critiquen, ni antes ni mucho menos ahora. Ese tiempo se acabó por la misma vía por la que empezó, por una decisión que es sólo mía. Dicho en palabras más crudas, yo decido cuando me prostituyo y cuando dejo de hacerlo.

Me queda mi profesionalidad, que nunca perdía y que era la base de mi entrega temporal. Esta profesionalidad bien les gustaba a algunos, pero parece que por las razones equivocadas. Mi profesionalidad es parte y expresión de mis principios, que siguen siendo los mismos, y a quien esto no le guste sólo le puedo decir: Me importan mis principios. Tú no me importas.

A quien me diga que no le parece bien lo que hago ahora basándome en esos mismos principios, porque no le conviene ni les convienen, le digo lo mismo. No me importas. De hecho, nunca me has importado y ahora paso de ti olímpicamente. Porque tú no tienes principios, porque invades un espacio personal mío y un derecho fundamental, porque nunca me has entendido y lo único que te interesaba es que me prostituyera.

Ya me has pagado (de hecho, ¡áun me debes dinero!), ahora me levanto, me voy y te dejo. Como es normal. No me llames traidor, te di aquello por lo que pagaste. Vive tu vida, yo viviré la mía. Por tus insultos no te quiero volver a ver nunca. Ahí te quedas.

Hasta los prostitutos tenemos un orgullo. Son míos mis principios, mi tiempo, mis decisiones y mi entrega. Y este culo es mío también.

Tuesday, June 23, 2015

Me desdigo

Me desdigo de la última entrada en este blog, cuyas conclusiones han rechazado tantos. Una persona no puede tener razón. Estadísticamente mucho más probable es que la tengan las otras, tanto más si vienen preparadas por las palabras de una organización, que por su propio carácter representa una inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es superior a la de una persona. Por eso, porque somos seres sociales, los humanos vivimos en constante progreso, un progreso, además, de una velocidad espeluznante, en el que la inteligencia, la voluntad, las ideas, las opiniones o la profesionalidad de una sola persona no cuentan.

Por esta misma lógica, es más probable que Quim Masferrer hablara de los españoles, ya que son muchos más que aquellos que integran el Gobierno. Y en este mismo Gobierno hay diversas personas, que son más que el individuo Masferrer, y por eso tienen más razón.

Lógicamente, Masferrer habla siempre en plural, en el "nosotros" de los catalanes, porque sabe que él solo no haría nada.

Me viene muy bien este reality check. Durante años me había dedicado a escribir yo solito, y aúnque todavía estoy algo contento con los resultados, como por ejemplo este o bien este otro o uno más reciente, sé que no me merezco la aclamación de aquellos ante la sabiduría de los cuales ahora claudico. No sé cómo se me ocurrió hacer tales esfuerzos por mi propia cuenta. Todo el mundo sabe que un artículo escrito por cuantas más personas, mejor. Y el público que lo lee es más inteligente que su autor. Hoy este público, mis propios lectores que son mi razón de ser, me reclaman.

Es más, me necesitan. El peso de la necesidad de estar al servicio de muchos no es fácil de llevar para una sola persona, y seguramente es por eso que posiblemente me haya desviado del camino correcto. Ya lo dijo el gran filósofo Hashirama, que cito en inglés porque siempre impresiona más: "Those who stray from the path of justice have no courage, but under the wing of a strong leader, cowardice cannot survive!"

Los que me necesitan me valoran como persona. Me conceden la gran estima de querer que mis esfuerzos, que todo mi ser se diluya en un gran todo, en el que me dan mi sitio justo, y el que conmigo será más completo, completándome a mi a la vez.

No puedo negar que mi condición de extranjero tiene cierto peso en esta situación. De bando y bando se me ha avisado del aprecio que tiene la palabra de un extranjero, cuando éste está debidamente integrado. En el bando. O en el otro. Esto también es cohesión social, que es, como sabemos, lo máximo a lo que puede aspirar una sociedad. Y por lo tanto un individuo.

Al final de mi última entrada mis pensamientos se me fueron hacia Bosnia. Ahí, en las trincheras o en la ciudad asediada, vivía la época más feliz de mi vida. La trinchera y el asedio me ofrecieron claridad, la perspectiva bajo la cual todo ser humano debería vivir: ellos allá, nosotros aquí. ¡Bendita claridad! ¡Bendita trinchera!

Tontos aquellos bosnios, los verdaderos bosnios, que me decían de vez en cuando que no podían olvidar que ahí, en el "ellos" al otro lado de la trinchera, en la otra trinchera, estaban antiguos vecinos y amigos, con los que algún día habría que volver a vivir.

Y tonto yo por dejarme impresionar por esos bosnios. Tanto que aún hoy los recuerdo con mucho cariño.

Sunday, June 21, 2015

La realidad importa

El campo unionista en Cataluña (y me permito decir unionista en vez de constitucionalista, ya que uno de sus exponentes más notorios, Josep Ramon Bosch, ha indicado que quiere otra Constitución) y el separatista no hacen ascos al uso de falacias y manipulaciones. El ciudadano se encuentra cada vez más sólo.

Estos días se ha comentado un discurso de Quim Masferrer (versión íntegra, del 2012, aquí). En Twitter, muchos citaron a Masferrer con las palabras "espanyols mangants, sarnosos i cabrons de merda", como por ejemplo el grupo que ahora preside Josep Ramon Bosch, Societat Civil Catalana (SCC). El periódico afín a SCC, Crónica Global, dejó la palabra "españoles" fuera de las comillas, haciéndose eco en el lede de la posición de SCC: "Sociedad Civil Catalana denuncia los insultos contra los españoles...".

Mi simple pregunta por Twitter si Masferrer había usado la palabra "españoles" dio origen a un debate bizantino, en el que abundaban argumentos tales como que no se podía haber referido a extraterrestres o franceses. Poco a poco, todo el mundo confirmó que Masferrer no usó esta palabra.

Lo primero que queda claro es que una palabra que no se ha usado no puede ir en el entrecomillado. Esta regla sencilla debería ser seguida no sólo en el periodismo, sino en cualquier comunicación que se precie de hablar de la realidad.

Estrictamente sin entrar a valorar lo dicho por Masferrer, me parece lo más honesto partir de la idea de que este ciudadano español está criticando ciertas medidas de su propio gobierno, como lo son las referentes a la inmersión lingüística, la política tributaria o el trasvase del Ebro. La crítica del propio gobierno es no sólo un derecho fundamental, sino en principio una empresa loable. La oposición es esencial en la democracia.

Más allá de esto, todo el mundo está libre de interpretar las palabras de Masferrer, y de pronunciar su opinión sobre ellas. Como es normal, esta opinión no tiene sitio en un entrecomillado. La opinión es real, pero no necesariamente refleja la realidad. En todo caso, antes de opinar hay que conocer la realidad.

Lo preocupante es el "odio" -por usar una palabra del antes citado artículo de Crónica Global- étnico. Es preocupante no sólo si alguien, como no es el caso aquí, habla de "espanyols mangants, sarnosos i cabrons de merda". Es también preocupante que se le atribuya tal cosa, cuando no es cierta.

En la misma Crónica Global publiqué hace unos meses un artículo titulado "Cataluña, ¿hacia el conflicto étnico?". Sigo preocupado por el tema, y creo que un discurso que evite las manipulaciones debería ser bienvenido por todo el mundo.

No puedo esconder que me han marcado los conflictos étnicos que he vivido. Sé de la importancia de las manipulaciones en tales situaciones: la guerra de Bosnia empezó después de un tiroteo en una boda serbia, en el que un supuesto atacante musulmán mató al padre del novio. Durante años, los radicales serbios decían que la prensa que ellos llamaban "musulmana", como el diario Oslobodjenje, se jactaba de la agresión. La realidad es que Oslobodjenje hizo todo lo contrario y la condenó.

La realidad importa.

Saturday, June 6, 2015

"Inadaptado", un término casi fascista

Inolvidable esa entrevista a Gregorio Morán en Els Matins de TV3 (especialmente a partir del minuto 9:22): "Yo lo que quiero es ser libre y poder trabajar."

¿Inadaptado o no integrado yo? Que os den. Hablas la lengua "del país", obedeces las leyes, intentas ser buena persona... ¿Qué más quieren?

Si aparte de mi respeto por la cultura, la ley y las personas me exigen una cosa más para considerarme un integrado o un adaptado, esa cosa sólo puede ser política. Y no, con eso no comulgo. Ni aquí ni en la China. Precisamente porque no lo haría en la China, como no lo he hecho en otras dictaduras. A mi no me digan que no quepo cuando quiero una política diferente. Ya me lo han pedido, desde el otro lado del cañón de una pistola. ¿Y quién perdió la batalla? Ellos.

Los que exigen que un individuo se adapte a la sociedad en la que vive a tal grado que, más allá del respeto cultural y personal, tiene que comulgar con cierta tendencia política, son xenófobos seguramente, fascistas quizás.

Tienen los días contados. Que les den. Con la Historia. Y bien duro, una y otra vez por la cabeza.

Yo soy libre.

Wednesday, May 27, 2015

Insultos y la ley del embudo

En los últimos dos meses he sido repetidamente insultado por una señora llamada Ana Nuño.

Me dijo que "lo que haces ahora es de rata de alcantarilla", que "o eres tonto, o mala persona", "cobarde", "enfermo", "izquierdoso de mierda" y "a fucking egotistical asshole". Todo eso en sólo dos debates por email separados por algunas semanas, así que imagínense cómo debe ser el tener el gusto cada día.

No escribiría del asunto si este no tuviera un fuerte cariz político. Ana Nuño es empleada de Societat Civil Catalana, por eso hasta finales de marzo era una compañera de trabajo mía. Ayer, como la vez anterior, Ana Nuño me reprochó algún tuit crítico, en este caso la simple mención de un artículo como interesante. Un tuit, no un artículo, una entrevista o un libro. Si hubiera habido Twitter bajo Stalin, los gulags se habrían quintuplicado.

Dice Ana Nuño: "Nada más deleznable que un malagradecido: de SCC viviste durante muchos meses." Es una bonita variación sobre un tema que conocemos en Cataluña, cuando algún nacionalista radical llama desagradecidos a aquellos inmigrantes que se oponen a la independencia, porque se les acogió y se les dio trabajo.

Pero quizás sea necesario explicar algo. Entre agosto y mayo este blog estaba cerrado porque prefería no decir nada a callarme parte de mi crítica y publicar sólo aquello que no me hubiera llevado al conflicto con la empresa. Ahora vuelvo a estar libre. Critico lo que veo criticable por razones políticas, no por otras.

Al final le dije a Ana Nuño que más grave que algún tuit crítico es cuando una empresa no devuelve los más de 1.100 euros en gastos que un empleado, de buen grado, ha adelantado. La empresa reconoció la validez de la reclamación hace cinco semanas, anunciando el pago "lo antes posible", para después no efectuarlo ni contestar a dos emails más recordando el asunto. Ayer, esto no impresionó a Ana Nuño.

Entonces, el panorama es el siguiente: hay una empresa que por lo general insiste mucho en el estado de derecho, pero se queda con lo tuyo, mientras que una empleada de la misma te insulta cuando haces uso de tu libertad de expresión; derecho que, como todos sabemos, esa empresa defiende cuando le conviene.

Lo hilarante es que Ana Nuño trabaja en el equipo de comunicación de SCC.

Monday, May 25, 2015

Muerto el prusés, viva el referéndum

En su conjunto, los 'partidos del prusés' no han perdido votos, a la vez que en Cataluña (como en toda España) ha habido un giro a la izquierda. La cuestión de la independencia ha jugado un menor papel que el eje social. Como es debido y deseable en unas municipales. Los que, de un lado y otro de Córcega*, apostaron por hacer lo otro han quedado en evidencia. Empiezan a ser cosa del pasado.

La independencia no es la cuestión, acaso es el nacionalismo. Con ERC, CUP y PSC, la nueva alcaldesa de Barcelona tiene una mayoría. Una mayoría de izquierdas. No una mayoría indepe ni nacionalista, sino una mayoría primero de izquierdas y después capaz de emplearse por un referéndum. Legal, acordado, democrático; lo que sea. La cuestión es qué pasa si esta mayoría también se da en el parlament. Y si pide el referéndum. Y qué pasaría si el Estado sigue diciendo que no.

Artur Mas debe estar preocupadísimo. Pierde ante la izquierda y hay la muy real posibilidad que además pierda el liderazgo de su prusés. Y si somos optimistas, hasta se puede barruntar que la izquierda acabe con el nacionalismo, también en sus propias filas. Como debe ser.

Puede ser que al final del prusés no quede nada más que su núcleo, un referéndum. Un nuevo intento, esta vez liderado por la izquierda, y CiU a remolque porque no le queda otra opción. (Qué dulce venganza para algunos.)

Si entonces el Estado sigue diciendo que no, esta vez no a Mas sino a, digamos, Colau (no quiero ni pensar que la monja loca, Sor Lejía**, tenga el más mínimo papel político), entonces sí que el independentismo puede llegar a ser mayoritario. Porque es la izquierda, una vez que se deshaga del nacionalismo en sus propias filas, la que puede romper la barrera étnica y pescar donde el prusés sólo se atrevía a soñar.

Desde ayer, mucha gente está muy nerviosa.---------------------------
*CDC y SCC
**Forcades

Sunday, May 24, 2015

La trepa

Bien conocida es mi actitud crítica hacia Pilar Rahola. En 2013 llevaba yo dos años intentando probar la falsedad de sus doctorados cuando me encontré con una persona en la que pensaba poder confiar. Una compañera.

Al principio, me encantaba. Ella se puso a criticar el nacionalismo en su blog, y cuando los iluminados la atacaban yo la defendía. También le corregía los errores ortográficos y le dediqué una entrada en este blog. Le revelé mi identidad y le pedí: "Proteja mi anonimato, svp."

Pensaba poder confiar en ella y pronto le conté mi tema con Rahola. Al no vivir en Barcelona necesitaba asistencia de alguien ahí. En vez de asistirme, a los pocos días dio el chivatazo a Libertad Digital. Suerte que Libertad Digital no picara. Pude acabar la investigación y publicar el artículo.

Ambiciosa, la compañera se puso a escribir en la prensa (artículos de opinión, los más necesarios), se hizo notoria en tertulias y buscaba la proximidad de políticos. (Siempre dando buena cuenta de todo ello. Recuerdo como en aquel entonces sus incesantes autobombos provocaron hilaridad entre algunos amigos.) La compañera es mona y dice lo que algunos quieren oir. Subía como la espuma.

Fundó el blog Puerta de Brandemburgo haciendo alarde de su germanofilia. Me consultó al principio, no quiso saber nada de mis ideas y no me habló más del tema ni me invitó a participar. Este debía ser un blog selecto, con muchos académicos. Dos o tres son hasta intelectuales.

Hace escasamente un año rompió mi anonimato delante de una periodista y dejé incluso de saludarla.

Ahora se ha metido de número dos en la lista de Ciutadans para Barcelona en las elecciones de hoy. Les deseo mucha suerte a sus compañeros de partido.Continúa aquí.

Sunday, May 17, 2015

Curiosa defensa de la legalidad

Cuenta hoy Crónica Global que diversas entidades y partidos han suscrito un manifiesto titulado "En defensa de la libertad y la legalidad, y contra el acoso nacionalista". (Parece que este es el texto íntegro.)

El manifiesto, de claro tono electoralista, critica lo criticable, pero al final contradice uno de sus propósitos, a saber el de defender la legalidad. Termina con las palabras: "Las asociaciones y partidos abajo firmantes exigen el cumplimiento de las sentencias que suponen el fin de la inmersión forzosa en catalán, y piden que si el Gobierno de la Generalidad se mantiene firme en la deslealtad institucional y el desacato a las sentencias, les (sic) sean retiradas las competencias de educación y que sean devueltas al Gobierno Central."

Se supone que un estado de derecho dispone de medidas para velar por el cumplimiento de las sentencias, y en este punto debería haberlo dejado el manifiesto. Retirar una competencia central de la autonomía catalana no sólo sería contrario a derecho nacional, sino también al internacional. Es contrario al propio sentido de la creación de comunidades autónomas, porque con ella se quiere reconocer el derecho al autogobierno sobre todo en materias culturales. En todo el mundo, la protección de minorías culturales o nacionales se basa antes de nada en la protección de su cultura, y por eso se transfiere a ellas competencias en esta materia. La competencia en educación es una pieza central de esta solución, tanto más cuando se trata de la lengua vehicular de la misma. Pueden ser competencias exclusivas o compartidas, y por supuesto que su ejercicio no debe vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero no pueden ser retiradas.

Al fin y al cabo, se trata del derecho de autodeterminación, véase artículo 1 del ICCPR. En consecuencia, si una minoría cultural o nacional no puede autogobernarse en materia cultural, el derecho a la autodeterminación (interna, como en el caso de Cataluña) se convierte en derecho a la secesión, o autodeterminación externa.

Parece mentira que a estas alturas del debate catalán hasta partidos como el PP y Ciutadans no hayan entendido lo más básico del asunto y que de una manera más que patosa incurran en un error de tal magnitud.

Saturday, May 16, 2015

La estelada de la muerte

Correcta iniciativa de Societat Civil Catalana de, insistiendo en la imparcialidad de los poderes públicos, exigir que se quiten las esteladas de los edificios oficiales. (Aunque -quizás por plantear tarde un problema sobradamente conocido- la medida adoptada por la Junta Electoral puede resultar contraproducente.)

Por otro lado, introducir la pena de muerte en la argumentación ha sido un tremendo autogol. El Periódico no era el único medio que se fijó en este detalle.

Yo mismo he argumentado que la posición de los prusesitas de que la voluntad del "pueblo" está por encima del derecho también serviría para reintroducir la pena de muerte. Curiosamente, otro miembro de la junta directiva de SCC que aquel que recurrió ahora a la comparación estelada/pena de muerte rechazó el año pasado este argumento: "Dirán que comparamos el prusés con la pena de muerte."

Efectivamente, hay que comunicar bien las ideas. ¿Y qué dice el director de comunicación de SCC, que también es miembro de la junta directiva? Esto es lo que dice.

Sunday, May 10, 2015

Lo català

Hace algunos años trabajaba en la construcción de la casa de un tal Jaume, que había sido comercial de Cementos Portland y, según se contaba, se había forrado con dinero negro que ahora invertía en aquella casa, sita en la provincia de Lérida. Este Jaume me reveló que el cemento se hace de una roca, y que de ahí venía el nombre de su empresa, ya que "land significa roca".

Otro día el albañil le preguntó a Jaume si quería el año de construcción de su casa, grabado en el dintel del portal, en números romanos o arábigos. Contestó Jaume: "No, no, de árabes nada. Lo quiero en números catalanes, los de siempre"

Esta historia se me vino a la mente hoy, cuando leí un tuit de Marta Rovira:
Visca Catalunya, i visca lo català.


Friday, May 8, 2015

Alfred Bosch: problemas con las mapas y las letras

Esta noche, el alcaldable para Barcelona de ERC Alfred Bosch ha mostrado un mapa de la ciudad a las cámaras de BTV. Lo tenía al revés.(Gracias a @encampanya por las fotos.)

No es la primera vez que Boschderline tiene un problema con los mapas. Vean el mapa de Cataluña que usa en este vídeo (pongo mi parodia/comentario del vídeo de Bosch, para que la cosa quede muy clara).

Uno pensaría que antes de poner un mapa al revés, aunque no sepas orientarte por el gráfico sí que las letras te dan una pista. Pero aquí entra el otro problema de Alfred Bosch, el que tiene con las letras. Vean como firma el compromiso de ANC y AMI para la independencia.

¿Se han dado cuenta? Bosch firma el primer documento, pero no el segundo. Si no se ve, se oye claramente.