Friday, October 9, 2015

La paranoia del vot exterior

Aquesta és una entrada de convidat que un català que viu a l'exterior firma amb el pseudònim Armando Rampas.El passat 15 d’agost l’Ara publicava una peça titulada “Vot exterior: una bossa petita però escorada cap al sobiranisme”.

La base per a aquesta afirmació -que el vot exterior és escorat al sobiranisme- es justifica cap al final del text, on s’assenyala que a les darreres eleccions al Parlament, el 2012, els partits sobiranistes (CiU, ERC i CUP) van obtenir el 58,17% dels vots dels electors a l’estranger, mentre a Catalunya van recollir el 47,89% dels sufragis, gairebé 10 punts percentuals menys.

D’altra banda, no cal anar gaire lluny per a adonar-se’n que aquesta bossa de vots és, efectivament, petita: a les eleccions del 2012 es van comptar tan sols 10.557 vots. La minsa escora cap al sobiranisme, doncs, representaria uns mil vots. “A drop in the ocean” que dirien molts catalans a l’exterior.

Si bé és cert, com es recorda a l’article, que la participació dels catalans censats a l’estranger va assolir el 2012 un mínim històric del 6,74%, cal posar en context aquesta xifra. A les darreres autonòmiques andaluses, per exemple, tan sols el 3,8% dels andalusos censats a l’estranger va votar. No es pot parlar en cap cas, doncs, de “traves als catalans a l’estranger”, sino d’un sistema que a la pràctica propicia l’abstencionisme dels ciutadans espanyols residents a l’estranger, independentistes catalans inclosos, òbviament.

Contràriament al que podia esperar-se enmig d'un clima plebiscitari, les sol.licituds de vot aquest 2015 han estat molt semblants a les de 2012 segons dades de l'Oficina del Cens Electoral: 21.771 davant les 21.115 de fa tres anys. El cens de 2015, però, inclou uns 40.000 catalans més a l’estranger, arribant als 196.000, la qual cosa fa que el percentatge de sol.licituds hagi minvat des de 2012: del 13,49% a l'11,1%.

Tanmateix, gairebé només dos terços de les 21.771 sol.licituds presentades s'han transformat en vots emesos. En alguns casos, el servei postal del país estranger ha entregat la documentació amb retard. En d'altres s'han detectat errades de l'Administració: documentació sense paperetes o, com en el cas dels electors inscrits al Consolat de Roma, sobres per enviar el vot per correu amb una adreça equivocada.

És evident que cal atribuir gran part de la davallada en la participació del vot exterior, vista per primer cop a les generals del 2011, a la implantació del sistema del vot sol.licitat (el famós “voto rogado” introduït des de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -LOREG- de principis de 2011). El que no hauriem d’oblidar és que aquesta reforma, que originalment buscava un procediment més “garantista”, va comptar amb el suport del grup parlamentari de CiU al Congrés per a la seva aprovació.

És irònic llegir les declaracions de la Consellera Txell Borràs afirmant que “la burocràcia s'ha imposat a la democràcia”, en ser denegada per la Junta Electoral Central la sol.licitud del Govern d’una pròrroga del termini per a demanar el vot per correu dels catalans residents a l’estranger. Es fonamentava la petició en el fet que els tràmits s'han de fer coincidint amb el període de vacances per a molts electors i en la reducció d'horaris i personal de diversos consolats. Manca de previsió clamorosa, doncs, de qui convoca unes eleccions tan crucials en una data tan insòlita. Potser cal donar la raó a la Consellera i admetre que sí, que “la burocràcia s’ha imposat a la democràcia”.
El que és fer trampa és barrejar dues decisions de la Junta Electoral Central que no tenen res a veure i considerar “sorprenent el tracte diferencial que la JEC dóna als ciutadans” en referència a la sol.licitud -acceptada- del Ministeri de Defensa d’ampliar el termini per votar als militars a l’estranger. És fer trampa perque es tracta de dos processos i terminis diferents, tant a nivell logístic com pel nombre d’electors potencialment afectats. El contingent de militars espanyols actualment a l’exterior és d’uns 2.500 efectius, un nombre indeterminat dels quals són catalans. Estimant, però, un pes dels catalans a l’exèrcit semblant al de la població catalana a Espanya estariem parlant d’unes 400 persones. Molt, molt lluny dels més de 196 mil electors que formen el cens de catalans a l’estranger. Per cert, segons dades de l'INE, el 2012 el vot per correu sol.licitat pel personal embarcat i del Ministeri de Defensa va ser realment anecdòtic: 1.

Amb el decret de convocatòria de les eleccions del 27S signat el 3 d’agost es posaven en marxa una sèrie de mecanismes ajustats a uns terminis que per als catalans a l’estranger que volien votar es resumien en tres dates clau: 10 d’agost, 17 d’agost i 29 d’agost.

Del 10 al 17 d’agost es podia comprovar contactant a consolats i ambaixades la presència al Cens Electoral dels Residents Absents (CERA) de residents absents a l’estranger i procedir a la inclusió o rectificació de les dades. Fins el 29 d’agost podien sol.licitar el vot tant els catalans que es troben permanentment a l’estranger -i que fossin inclosos al CERA abans del 17 d’agost- com els catalans que es troben temporalment a l’estranger, com a Espanyols Residents Temporalment Absents (ERTA).

És de sentit comú i d’acord amb la llei que la situació de residència temporal o permanent a l’estranger cal justificar-la documentalment. És important aquest punt, ja que l’estratègia d’alguns catalans residents a l’estranger que per desídia no figuraven al cens CERA un cop passat el 17 d’agost ha estat intentar registrar-se com a residents temporalment a l’estranger -ERTA- i ser, d’aquesta manera, a temps per sol.licitar el vot, situació que davant de personal consolar amb la professionalitat que cal exigir només podia resultar en una negativa a la inclusió en aquest cens. És en procediments així on cal adonar-se’n del que significa, a la pràctica, allò de ser escrupulosament democràtic.

Personalment conec fins a cinc casos de catalans residint des de ja fa mesos, fins i tot anys, a un país estranger que no van poder sol.licitar el vot per a les eleccions del 27S perque no havien procurat ni tan sols ser inscrits al Registre de Matrícula Consolar, requisit per a, segons la situació, sol.licitar el vot ERTA o ser inclosos al CERA per a participar a posteriors processos electorals.

És el cas d’una parella d’amics que fa més d’un any que viuen a l’estranger, fora de la Unió Europea, amb visat de treball per a quatre anys. No s’havien registrat al Consolat. Coincidia, a més, que entre el 10 i el 17 d’agost, quan encara podien haver tramitat personalment al Consolat el seu registre i la seva inclusió al CERA, es trobaven de vacances lluny de la ciutat. Quan van tornar del seu viatge, ja a finals d’agost, van voler registrar-se al Consolat -com a no residents- i sol.licitar el vot ERTA, situació que els hagués permès sol.licitar el vot fins el 29 d’agost. Segons em diuen, al Consolat els van demanar demostrar documentalment en quina situació es troben al país. El visat de treball per a quatre anys -i del qual en gaudeixen des de fa més d’un any- és una prova clara de que es troben en una situació de residència habitual al país. No procedia, doncs, la inscripció com a no residents al Registre de Matrícula Consolar sino la inscripció com a residents. No podien sol.licitar el vot ERTA sino, donada la seva situació, havien de ser inclosos al CERA, però aleshores ja no eren a temps per a sol.licitar el vot per al 27S.

Les reaccions que m’han arribat d’alguns d’aquests amics via Whatsapp i Facebook han estat d’indignació “perque no ens han deixat votar”. Afortunadament, la major part d’ells han acabat reconeixent el seu error inicial de no registrar-se al Consolat quan havien de fer-ho i de la manera que els corresponia -resident o no resident- segons les seves circumstàncies i intencions al país.

Casos de catalans d’arreu del món es recullen a l’apartat “Explican’s la teva història” de la web del diari Ara sota el títol “Vius a l’exterior i tens problemes per votar el 27S?”. El text de més avall diu “Més de 150.000 catalans residents a l’estranger es van quedar sense poder votar en les últimes eleccions al Parlament. Molts no van rebre a temps la documentació per exercir el dret a vot.”. Cal dir que la xifra de 150.000 catalans a la frase anterior és un pèl confusa: d’aquests 150.000, tan sols 17.614 van sol.licitar el vot. D’aquests, 10.557 van rebre la documentació per a poder votar. Hagués estat més rigorós i ajustat a la realitat dir que “Més de 7.000 catalans residents a l’estranger es van quedar sense poder votar”, però sempre crida més l’atenció donar una xifra 20 vegades més gran. També seria imprecís incloure dins la categoria “dificultats administratives”, com diu la pregunta que anima a participar, el que són problemes amb l’enviament postal des d’Espanya i la recepció als països de residència. Però llavors no quedaria secció on participar-hi.Però un dels casos més surrealistes de queixa dels últims dies del passat mes d'agost el recollia com a notícia (seriosa!) el Nació Digital. La filla de la senyora Cecília no hauria de dir-li mentides a la seva mare, i és que a Bremen no hi ha Consolat espanyol. Ni tan sols Cònsol Honorari. No sabem a qui li deia que les eleccions al Parlament eren “totalment legals” ni quina veu li deia que “no estan reconegudes pel govern espanyol”. Però un Cònsol a Bremen segur que no.Davant les insistents queixes d’alguns catalans a l’exterior que volien ser inscrits al registre ERTA per a així poder sol.licitar el vot abans del 29 d’agost, l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars de la Generalitat va requerir un aclariment al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació sobre els criteris i condicions d'inscripció. Resumint la resposta: és competència de cada Oficina Consolar decidir, analitzades les circumstàncies de cada cas concret, la inscripció com a temporal o permanent al Registre de Matrícula Consolar.

Afortunadament per als catalans a l’estranger amb problemes per a votar el 27S, Afers Exteriors es va posar en marxa. En Miquel Calçada, però, sembla desconèixer que els electors al CERA o l'ERTA no figuren a les llistes del cens local i, per tant, aquest viatge no els hagués servit per a poder votar.La impugnació d'algunes llistes va retardar uns dies més tard de la data prevista (el dia 7) l'enviament de la documentació als electors. La Resolució d'aquestes impugnacions i la publicació definitiva de les llistes de les quatre circumscripcions va tenir el lloc el 10 de setembre. Amb tot, fins i tot electors de la llunyana Austràlia van començar a rebre la documentació el dia 18.

Els resultats del vot exterior del 27S, escrutat el dia 30 de setembre, confirmen la major mobilització del vot independentista entre els electors a l'estranger: el 63,73% dels vots vàlids han anat a les candidatures de JxSí (7.894 vots) i la CUP (1.526 vots). Cal destacar que la CUP, a més, ha estat el segon partit més votat entre els catalans a l'estranger.
Com hauria influit en el repartiment final d'escons una participació superior del vot exterior? Segons l'eurodiputat Ramon Tremosa, a JxSí li han robat 2 escons amb el vot exterior.


Però quina participació seria esperable amb un sistema diferent del vot sol.licitat actual? Si mirem enrere, a anteriors eleccions al Parlament podem veure una participació més aviat discreta: del 18,56% el 2003, del 20,83% el 2006 i del 16,62% el 2010, les darreres abans del sistema actual. És evident, doncs, que la baixa participació ha estat històricament la tònica del vot exterior. Combinant aquestes dades amb l'augment de participació vist el 27S a Catalunya, en el millor dels casos podriem haver esperat un 30% de participació del vot exterior, que s'haurien traduit en uns 40 mil vots més. El sentit d'aquests hipotètics 40 mil vots seria una incògnita.

El tuit de l'eurodiputat Tremosa, doncs, és doblement fal.laç: assumeix que amb un altre sistema hi hauria hagut una participació prou gran com per decidir 2 escons a favor de JxSí, assignant a la resta de potencials votants el mateix comportament que s'ha vist amb el vot real -i escrutat- de l'exterior.

Per acabar, cal destacar un interessant article a eldiario.es que posa en context les dades del vot exterior del 27S comparant-les amb les de les darreres convocatòries electorals a la resta de comunitats autònomes. Amb les dades a la mà, Catalunya se situa al capdavant en percentatge de vots vàlids sobre sol.licituds presentades i tan sols per darrere de Madrid i l'Aragó, però molt a prop, quant a percentatge de sol.licituds acceptades sobre les presentades. La conclusió? No hi ha evidència de que els electors catalans a l'exterior hagin rebut pitjor tracte.

Thursday, September 3, 2015

Cacao mental

La ANC usaba un cartel en el que una niña pedía un país donde cada día haya helado de postre. Casi hemos llegado, el cacao ya es diario. El cacao mental.

Ayer Vilaweb y el "prestigiós professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Princeton i membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional" Carles Boix decían que la integridad territorial que había defendido Angela Merkel era la de un futuro estado catalan. Vale la pena leer el artículo. Pasas un buen rato. Si tienes un mínimo dominio de la lógica te parece raro-raro, si sabes un poquito de derecho internacional te caes de culo riendo. La broma empieza por la expresión "utis possidetis", que en el mundo real es "uti possidetis". Precioso profesor de Princeton.

Esta mañana me asalta un titular de e-Notícies: "Mas prefereix el dret a decidir a la DUI". Sencillamente no sé de qué va eso. Leo el artículo. Efectivamente veo que Jordi Basté y Artur Mas hablan sobre esta cuestión, empezando por la pregunta de Basté "vostè és més partidari del dret a decidir que de la DUI?", a la que Mas responde "ho he dit sempre". Esto no me saca de la duda. Voy al tuiter del programa, y allá pone otra frase de Mas: "m'encantaria q em deixessin fer un referèndum vinculant".

Ahora lo veo algo más claro. Acepto el pulpo de que "dret a decidir" es sinónimo a referéndum. Hasta me alegro, expresiones como estar a favor del "dret a decidir" siempre hubieran sonado mejor con la palabra referéndum. Se puede estar a favor de un referéndum, y en contra, con toda normalidad, y evitamos que los ciudadanos de bando y bando se acusen mutuamente de no ser demócratas, como por desgracia ha pasado.

Entonces de la cuestión entre manos queda que Mas prefiere un referéndum a una DUI. ¡Ahí está el cacao mental! Un referéndum lleva a un resultado que puede o no llevar a una DUI. El referéndum es un mecanismo, la secesión unilateral un objetivo. Los dos conceptos no coinciden ni en el tiempo, su única relación es causal. Y eso si aceptamos que una DUI equivale a la secesión unilateral, cosa de la que algunos discrepan: "La DUI és únicament una declaració, l'endemà no passa absolutament res. És una carta d'invitació a la comunitat internacional per pronunciar-se sobre aquesta independència, i és possible que no tingui resposta mai."

Bah, ya me da igual tanto detalle. Me alegro de que el problema con el titular esté finalmente resulto. Artur Mas confunde causa y efecto, Jordi Basté le acompaña en ello y e-Notícies lo comunica como si de lo más normal se tratara. El cacao mental diario ya es nuestra normalidad, en la que Artur Mas tiene que declarar la independencia porque no ha habido referéndum.

¡Un helado para la niña!

Sunday, August 30, 2015

Joaquim Coll y los pensionistas como carne de cañón

¿De qué lado se pone un socialista en tiempos convulsos? Lo que parece un chiste es la realidad que parece una broma pesada. La respuesta es: Del lado del Estado. Lo sabemos desde la aprobación de los créditos de guerra por el SPD en 1914.

Fiel a estas raíces, Joaquim Coll ayer nos lo explicó todo sobre Mas y el cuento de las pensiones. Resumen: en caso de secesión unilateral las pensiones no se cobrarían. Eso es cierto -o por lo menos un argumento plausible- si la secesión unilateral se puede hacer efectiva. ¿Se puede? No. El mismo Coll había declarado el día anterior que una secesión unilateral es virtualmente imposible.

Que una secesión unilateral de Cataluña no es posible es evidente. Que Mas está viviendo en el país del unicornio, también. Hay que criticarlo por ello. Lo que no hace falta es aceptar el país del unicornio como real para sacar de esta irrealidad unas conclusiones, que en consecuencia también serían irreales.

Un día Coll dice una cosa, el día siguiente dice otra. ¿Por qué? Volvamos al principio, en tiempos convulsos un socialista se pone del lado del Estado, y los derechos y el individuo no importan. Estos días lo que importa es hacerlos mucho miedo a los pensionistas catalanes, no fuera el caso que voten independencia. Al mantra del unicornio de Mas se opone el mantra del miedo de todo quien se precie como buen patriota español. Y Coll es un hombre honorable patriota.

Lo que Coll no es, porque no puede serlo en tiempos convulsos (ver arriba), es lo que debería ser si por una vez se impusiera a esa nefasta tradición socialista europea: un socialista. Un socialista de verdad defendería a los pensionistas. Un socialista de verdad diría que hay dos posibles vías a la independencia: la secesión unilateral, que no se puede hacer efectiva y por eso no es ninguna amenaza para las pensiones, y la secesión acordada. Veamos esta última.

En caso de secesión acordada las pensiones estarían seguras porque esto sería uno de los objetivos de las negociaciones. Alguien las pagaría, fuera el estado en el que se ha ganado este derecho (España), o bien de manera subsidiaria el nuevo estado, Cataluña.

El único riesgo posible es que los estados partes de la negociación sobre una secesión acordada no cumpliesen con una de sus obligaciones más básicas. Es un tema del que se puede hablar. Joaquim Coll prefiere hablar de otro, de los riesgos de una secesión unilateral que nunca se dará. Coll prefiere hablar de algo irreal. Igual que Mas. Aparte de la falta de coherencia de Coll, yo sólo veo una diferencia entre Mas y Coll: el mantra del unicornio me provoca rechazo, el mantra del miedo, vómitos.

A Joaquim Coll no le preocupan las pensiones. A Joaquim Coll le preocupa la unidad de España, y las pensiones le sirven de argumento, y los pensionistas de carne de cañón.

Mi respeto (ya perdido) por Joaquim Coll era por su capacidad de análisis. Sus opiniones son otra cosa, me podrían (y podían) provocar satisfacción, pero esto es otro concepto. Ahora no cabe ni el primero ni el segundo. Joaquim Coll se ha hecho propagandista en la peor tradición del socialismo democrático europeo. Ya no tiene ni opinión, lo único que quiere tener son votos, da igual cómo.

Monday, August 17, 2015

Hay que dar la cara. No, wait...

Por esa maravilla que es Twitter descubro la web El saqueo catalán. Es una web que promete, puesto que se presenta así:

Bienvenidos a El Saqueo Catalán, tu nuevo portal para informarte a diario del dinero que la Generalitat destina a financiar el nacionalismo y la independencia. [...] con información rigurosa [...].

Somos catalanes y estamos hartos [...].

Ayúdanos a difundir [...]. Ahora más que nunca hay que dar la cara.


Lo primero que noto es que en las entradas hay muy pocos enlaces. Una información rigurosa, y transparente, es otra cosa. Eso sí, hay cantidad de enlaces publicitarios.

Acto seguido me intereso por quién ha montado esta web. Hago un whois en una de las diversas páginas que ofrecen este servicio. Es sencillo, gratis y la información es pública. Me sale que El saqueo catalán fue registrada hace muy poco, el día 5 de este mes, por Francisco Javier Martín de Diego, que como email de contacto da pptordera@hotmail.com.

Efectivamente, hay en el Partido Popular de Tordera un Xavier Martín de Diego, de 23 años y candidato a alcalde de Tordera en las pasadas municipales de mayo. La web del PP Tordera también informa que Martín de Diego es presidente del PP Tordera desde 2005 (sic) y presidente de NNGG Maresme desde 2008. La web del PP Tordera también me confirma que el email dado por Martín de Diego al registrar El saqueo catalán es en efecto el oficial del PP Tordera.

Entonces, ¿qué tiene que ver el PP con El saqueo catalán? Esta es la pregunta que envío a la cuenta Twitter de esta web (y descubro que me sigue). Por rigor, un periodista debería revelar su condición. Decido no hacerlo. Toda la información en la que me baso es pública, como también lo será nuestro diálogo por Twitter. Quiero saber cómo contesta este político al ser interpelado por un ciudadano anónimo.

Tengo que ser insistente para que @elsaqueocatalan me responda.

Yo: En serio, este tema merece una aclaración. Son ustedes los que dicen: "Ahora más que nunca hay que dar la cara."

Elsaqueocatalan: Es una iniciativa a nivel personal. No hay publicidad de ningún partido político en concreto.

Yo: Gracias, pero la petición era de aclarar los vínculos con el PP. No puede ser tan difícil encontrar la respuesta a esta pregunta sencilla. Den la cara, por favor.

Elsaqueocatalan: Ya lo he dicho. Se trata de una iniciativa individual de la persona que ha registrado el dominio.

Yo: Otra vez nos deja sin el nombre, aunque en la web habla de "dar la cara". ¿Y por qué usó el email oficial del PP Tordera?

Elsaqueocatalan: Si el nombre ya lo has dicho tú, detective león

Yo: Gracias por confirmarlo.Volvamos a la pregunta principal: ¿Por qué usó usted, Sr. Martín de Diego, el mail del PP Tordera?

Elsaqueocatalan: Qué relevancia tiene? Tenía que confirmar un registro y era el mail que tenía a mano. No le veo más misterio o conspiración

Yo: Gracias. ¿Qué significa "a mano" en este caso? Relevancia: ¿Distingue Vd. entre lo personal y lo del partido o lo público?

Elsaqueocatalan: Conspiraciones, a Cuarto Milenio. Y los interrogatorios mejor déjelos a la policía

Yo: Por favor, más seriedad. Vd. es político, la cuestión si distingue entre lo personal y lo del partido/público es relevante

Elsaqueocatalan: Por ser político no puedo tener un blog o administrar una página? Aquí lo dejo, Torquemada


Y efectivamente, Martín de Diego aquí lo dejó, pese a que en otros dos tuits apelé a la seriedad e insistí en que los ciudadanos tenemos el derecho -y los políticos la obligación- de... Pues no usé la palabra que voy a usar ahora: corrupción. Un político que no sabe distinguir entre lo suyo y lo del partido, que no entiende la relevancia de la cuestión y que no quiere admitir su error una vez interpelado, sino que trata al interlocutor con actitud chulesca, hace temer lo peor. Cuando tenga dinero de otros "a mano", ¿lo usará también para fines personales?

Sobre todo el PP debería mostrar sensibilidad en este tema, y aún más un político tan joven. Pero no. Nuevas Generaciones para la vieja política. Martín de Diego es obviamente un inútil que no debería ser elegido ni para presidente de escalera.

Por supuesto, no creo que yo vaya a tener la más mínima influencia sobre estas cosas. Quizás la única esperanza, aunque pequeñísima, es que el PPC le diga internamente cuatro cosas por el uso público -repito: un whois es sencillo, gratis y de acceso público- del email oficial para fines personales y con ánimo de lucro.

Por lo demás, al chulo de la escalera le espera un futuro brillante.

Thursday, August 6, 2015

De fotos y campañas

Cuando una campaña política usa fotos enlatadas de bancos de imágenes, siempre es divertido ver quien las había usado antes y por qué. Y son reveladoras las reacciones que provocan estas coincidencias.

En mayo, la Generalitat salió con su campaña "Preparats". Una de las caras de esta campaña antes había sido una tal Lucy Walker, autora de una (igualmente falsa) carta a un sitio web en el que ella decía haber ganado mucho dinero. También había sido una clienta feliz de una banco local. Y de otras muchas campañas cuyo objetivo es hacer creer que con sus productos la gente se pone contenta.

Aquí están cuatro de las imágenes principales de la actual campaña electoral de la lista catalana Junts Pel Sí (pro independencia).Una de ellas viene de parte de la empresa Shutterstock, y en su descripción pone "Freedom concept". Las otras quieren expresar conceptos tales como comunidad, felicidad y hasta sanidad.

Hablando de sanidad, la foto de la gente cogida de la mano (a modo de sardana o Via Catalana) en la playa también está siendo usada por una clinica mental en Florida. La publicación de esta coincidencia provocó las reacciones adversas de algunos indepes, como también otras de gozo por parte de algunos antiindepes. Todos ellos haciendo la ecuación separatismo = enfermedad mental, perdiéndose otra posible interpretación, a saber independencia = cura, y confirmando así que veían lo que querían ver.

Esto seguramente no responde a la intención de los autores de la campaña, que quieren que veas sólo una cosa, y sólo la que ellos quieren que veas. Salir del marco de la campaña al revelar los diferentes otros usos de las fotos es un acto subversivo, y por tanto liberador. En principio, porque sólo puedes ser liberado si estás dispuesto a alejarte de tus propias ideas preconcebidas, aparte de las que te quiere inculcar una campaña.

Como último, una campaña con fotos que acabó terriblemente mal, y no por culpa del ojo observador idiosincrásico o algún afán subversivo.

El pasado fin de semana, Societat Civil Catalana hizo volar un avión de publicidad por las costas catalanas. Todo muy normal, incluyendo el uso de fotos compradas (o simplemente pilladas en internet) como esta, en la que SCC insertó el avión con la pancarta.

Poco más tarde, el mismo avión (mismo ángulo, misma sombra, etc.) con una pancarta ligeramente modificada apareció en una foto que no era ni comprada ni pillada, sino propia.

Junto con otras, esta imagen salió en un tuit con el texto "avui hem rebut l'alegria i els aplaudiments a les platges catalanes", y en ella vemos, saludando el avión fantasma, al señor Sixto Cadenas, vocal de la junta directiva de SCC.

Poco después de revelarse este hecho, SCC retiró el tuit en cuestión y lo sustituyó por otro, que rezaba: "¿No distinguen imágenes promocionales de imágenes reales? [...] El nacionalismo ciega el entendimiento ".

(Algo más sobre el asunto se puede leer en el blog de La Retaguardia.)

Pero bien, en este caso ya no hablamos de publicidad, sino de la peor de las propagandas, que después de manipular y que se haya descubierto le echa la culpa al público.

Aún así, no todo está perdido. Lo ridículo exige parodia, y Sixto Cadenas se convierte en carne de meme.Monday, August 3, 2015

Dos impresentables

Una tal Elena Masó de ERC y una tal Montse García de SCC se pelean en Twitter y Masó menciona una dirección. No es la de García, como al principio todo el mundo supone, sino la de una empresa en la que García trabajaba hace casi veinte años y de la que Masó dice que sale en el Linkedin de García. No obstante, la intención por parte de Masó de señalar a la otra es indudable. Y por eso con razón García recuerda un reciente artículo de Enric Hernàndez titulado No nos señaléis. García habla de poner una denuncia por lo penal. Visto que se trata de una dirección empresarial y ajena, y no de una personal y propia, poca fortuna veo en eso. Pero bien, que García tenga suerte.

A Masó prácticamente no la conozco, pero por las pocas palabras que hemos cruzado me parece una persona bastante desagradable. A García sí que la conozco, y ahora recuerdo un incidente.

Fue hace aproximadamente medio año que le pedí dejar dar cancha, por las redes sociales, a cierta persona, Gisela Revelles. Por dos razones, una era que Revelles, mediante un reportero (un inútil sui géneris, más interesado en los rumores que en los hechos) de su ex-diario El Mundo, intentó hacernos (a SCC) quedar mal en una rueda de prensa importante, la que se dio sobre el recuento de la Via Catalana. La otra era personal: tenía la sospecha de que -a raíz de esta rueda de prensa y mi subsiguiente discusión con Revelles- ella había hecho correr una foto mía que por parte de terceros se publicó en Twitter, en un tiempo en el que yo aún guardaba anonimato. Revelles es alguien a quien había extendido toda mi solidaridad y asistencia, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero rectificar es de sabios. Mi foto se usó con la misma intención que en el presente caso la dirección de la antigua empresa de García: para señalar y quizás intimidar. La decisión del equipo de comunicación liderado por Juan Arza era de romper paulatinamente el contacto con Revelles. Pero García (la CM de SCC), como de costumbre, iba a lo suyo. Accedió a apartarse de ella, después no cumplió. Claro que sé por qué no lo hizo, la animosidad que nos guardábamos ella y yo era obvia. García es una persona sin principios ni escrúpulos. Ni siquiera cuando le mandan a hacer algo por el imperativo de que es su trabajo, por el que cobra, es capaz de cumplir, si esto significa ir contra sus instintos más básicos, sus mezquinos rencores personales, o simplemente porque le sale de los ovarios. (SCC funcionaba no obstante, o precisamente por eso, porque -con pocas excepciones- cada cual hacía lo que le parecía. Una casa de barrets, como se dice muy bien en catalán.)

Que García ahora se erija en la defensora de "la libertad de todos" es interesante. Lo es aún más visto que García, de Masó, ha tuiteado de todo menos su dirección exacta. Y por supuesto, entre todos los detalles también una foto. Cuánto me suena.
Actualización 04-08-2015, 16:45: El último enlace, el de la foto de Masó subida a Twitter por García, ya no funciona. Celebro que García haya borrado el tuit. No obstante, para documentar los hechos aquí va una imágen del tuit. He pixelado la cara de Masó, porque me parece de justicia.


Sunday, August 2, 2015

Fisking Granell

La Vanguardia ayer publicó un artículo del catedrático de Economía Aplicada (UB) y miembro de la Real Academia Francesc Granell, en el que éste habla de los costes de la transición a la independencia de Cataluña.

Sin decirlo, Granell sólo considera los efectos de una declaración unilateral de independencia (DUI), no los de una separación acordada con el estado matriz. Ambos escenarios son objetos de debate como vías alternativas a la permanencia en España, siendo la DUI el menos probable. Es el escenario menos probable por dos razones: primero, según derecho internacional Cataluña no tiene derecho a la secesión unilateral. Se encuentra en la misma situación que por ejemplo antaño Quebec, y por eso vale la pena (re)leer la Reference re Secession of Quebec del Tribunal Supremo de Canadá. Por supuesto que tampoco según derecho nacional (español) Cataluña tiene este derecho.

Segundo, la razón práctica. Aunque el programa, u hoja de ruta, de la "lista unitaria" prevé una secesión unilateral, este escenario es tan poco probable que hasta su cabeza de lista ha insistido que "las aventuras unilaterales son imposibles, tarde o temprano tendremos que negociar".

Una secesión negociada llevaría a unas consecuencias muy distintas que una DUI, ya que su propósito sería precisamente encontrar la mejor manera de facilitar la transición del actual estatus como Comunidad Autónoma al de un estado independiente, incluyendo la relación de este con organizaciones internacionales como la Unión Europea. Para esta Cataluña sería efectivamente un nuevo estado que tendría que ser admitido, pero una negociación exitosa con España facilitaría enormemente su ingreso.

Con esto no está dicho que este escenario es probable en términos absolutos, sino que es más probable que el otro, la DUI. Es por eso que hay que constatar con toda claridad que Granell incurre en la falacia del falso dilema al presentar sólo uno de los dos escenarios de secesión, que además es el menos probable. Este proceder es indigno de un científico.

Veamos lo que queda del artículo de Granell si incluimos los dos escenarios en la ecuación.

Granell reconoce que "la Catalunya actual podría ser un Estado viable comparable a otros muchos estados soberanos del mundo". En esto está de acuerdo con las tesis separatistas, así que seguimos con los puntos centrales que hablan de "los costes de transición". Los puntos 1 y 2 (salida de UE y Eurozona) son sólo aplicables en caso de DUI. El punto 3 es aplicable en caso de DUI, pero también a la fase en la que nos encontramos ahora.

Queda que la presente fase puede causar "incertidumbres que generarían salidas de capitales y un retraimiento inversor". Y seguimos.

Los puntos 4, 5 y 6 son sólo aplicables en caso de DUI, ya que parten de una situación creada en los puntos 1 y 2.

El punto 7, el último, es en cierta medida aplicable también a una secesión negociada: por supuesto que no se sabe si un estado catalán sería más eficiente, ya que no se conoce el futuro. Que las pensiones presentarían un problema es un argumento dudoso. Son un derecho individual adquirido con el sistema español que no se pierde por acabar viviendo en otro estado de la UE.

Al final, de la argumentación de Granell queda que la presente situación crea incertidumbres con posibles efectos económicos negativos, algo sólo superable por tres vías: o los separatistas desisten de su objetivo (cosa improbable), o bien se entra en negociaciones, cosa siempre recomendable. O bien, como tercera solución, la derrota en las urnas de los separatistas. Queda también que habría que construir un nuevo estado, cosa que siempre entraña riesgos y costes. Y en este punto tenemos que volver a las palabras del mismo Granell antes citadas: "la Catalunya actual podría ser un Estado viable comparable a otros muchos estados soberanos del mundo". El "si no fuera" que condiciona esta afirmación queda desacreditado por ser producto de la falacia del falso dilema.

No queda nada más de la argumentación de Granell, que por ende lejos de convencer ni a los indecisos ni mucho menos a los convencidos separatistas ofrece justo un poco de munición propagandística a los convencidos contrarios a la independencia, y eso sólo por el buen nombre del autor, pero de ningún modo por la calidad del artículo. Es por lo último que a la vez ofrece munición a los propagandistas de la independencia, convirtiéndose en contraproducente.

Existe un posible tercer efecto, al que el mismo Granell alude: "Ya sé que algunos me dirán que estos argumentos tratan de “impulsar el miedo” entre los electores de cara a las elecciones del 27-S".

Nada ha hecho este artículo para dar un nuevo impulso al debate. Al contrario, constituye otro punto oscuro del mismo, y otro peldaño en su degradación, sobre todo porque está escrito por un académico de gran calibre. Quien se quiere oponer al "adoctrinamiento independentista unilateral" estaría mejor asesorado hacerlo desde la honestidad argumentativa.